Interlock

اینترلاک

 

ما نمی توانیم در صورتی که سکسیونر تحت بار باشد آن را باز کنیم. به همین منظور، بین کلید قدرت که به شرح آن خواهیم پرداخت و سکسیونر یک چفت و بست مکانیکی و الکتریکی به نام اینترلاک قرار می دهند.این چفت و بست از یک مدار الکتریکی و یک ضامن تشکیل شده است. برای این کار یک کنتاکت باز از بریکر را انتخاب می کنند (یعنی در زمانی که بریکر وصل است کنتاکت باز باشد) از این کنتاکت باز مداری به مکانیزم سکسیونر وارد می کنند.در مکانیزم قطع و وصل هر سکسیونر یک بوبین قطع و یک بوبین وصل تعبیه شده است. هنگامی که بریکر قطع می شود، کنتاکت مذکور بسته می شود و ولتاژ DC از آن عبور کرده و باعث می شود که بوبین وصل عمل کند و باعث جذب ضامن اینترلاک گردد که بعد از آن می توان سکسیونر را قطع کرد.بنابراین اینترلاک وسیله ای است برای جلوگیری از قطع کردن سکسیونر قبل از اینکه بریکر قطع شود. این وسیله علاوه بر اینکه از سکسیونر محافظت می کند از جان اپراتور نیز محافظت می کند بطوریکه اگر اشتباهاً بخواهد سکسیونر تحت بار را باز کند مانع از این کار شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید