Hardness testing Machine

سختی به معنی مقاومت در برابر فرورفتگی است. متداولترین آزمون سختی آزمایش راکول Rockwell است. دلیل این امر سرعت، عدم امکان بروز خطا از طرف شخص، قابلیت تشخیص تغییرات کوچک سختی در فولاد سخت شده و کوچک بودن اندازه فرورفتگی است به طوری که قطعات عملیات حرارتی شده نهایی می توانند بودن صدمه دیدن آزمایش شوند. در این آزمایش از عمق فرورفتگی تحت بار ثابت به عنوان مقیاسی برای سختی استفاده می شود. ابتدا بک بار فرعی به اندازه 10 kg وارد می شود. این بار نیاز به آماده کردن سطح را به حداقل رسانده و تمایل به ایجاد فرورفتگی به طور خودکار بر حسب اعداد سختی قراردادی بر یک سنجه صفحه ای  مدرج ثبت می شود.  این تجهیز به منظور آزمایشات سختی سنجی مطابق استاندارد DIN 50 103 صفحه 1، ساخته شده است و کلیه احتیاجات DIN 51 224  را بر آورده می نماید. این تجهیز علاوه بر آزمایشات دستی برای آزمایشات اتوماتیک اجزاء نیز با سرعت 1000 آزمایش در دقیقه مناسب است.  یک موتور الکتریکی محور تست را بالابرده و اجزاء را مقابل کله گی تست قرار می دهد. کله گی تست  Indenter ( فرو رونده) را دربر گرفته و آنرا از آسیب محافظت می کند.

اندازه گیری سختی بوسیله الکترونیک نوری کار می کند و دقت بالایی را برای تعیین عمق سوراخ ها تضمین می کند. اندازه گیری سختی با رقم هایی در واحد 0.1 HR نشان داده می شود و تا قدم بعدی نگه داشته می شود.

نگهداری و تعمیرات موتور محرک:

  • توپی های میز آزمایش یا فیکسچرهای استقرار بصورت هفتگی با چند قطره روغن Shell C 220 یا معادل آن روانکاری گردند. ( روغن ماشین معمولی برای اینکار مناسب نیست).
  • غلاف اسپیندل زیر استارویل ماهیانه یکبار با چند قطره روغن فوق الذکر روانکاری گردد.
  • شیار های اسپیندل ( محور) در حد نیاز روغنکاری گردند.
  • بخش های داخلی Load application arrangement نیازی به روانکاری ندارند.
  • روغن پر شده درون درایو گرم بعد از دو یا سه سال تعویض گردد. فضای داخلی گیربکس بعد از شل کردن پیچ های اتصال به موتور در دسترس خواهد بود. آنرا با اسپری آب داغ  تمیز کرده ( ویا با پارافین و نه Tri شستشو دهید) و تمامی روغن آنرا تخلیه نمایید. سپس به مقدار حدود 150 گرم روغن گیربکس مخصوص H شرکت SHELL یا معادل آنرا پر نمایید.
  • ترمز تک دیسکی فنر دار روی موتور بایستی حداقل هر سه ماه یکبار بصورت ذیل چک شود، و اگر دیسک ترمز به قدری فرسوده شده است که ترمز آزاد نمی کند باید دیسک ترمز تعویض شود:

-         موتور و ترمز را از منبع تغذیه اصلی جدا کنید و کابل آنرا بکشید.

-         پیچ های اتصال مابین ترمز و فن کاور را شل کرده، ترمز را از نشیمنگاه اش در کارو فن با حرکت آرام دست باز کنید.

-         درایور روی شفت موتور باقی می ماند.

-         هرگونه غبار و قطعات ریز را با جریان هوا تمیز کنید.

-         شرایط دیسک ترمز را چک کنید، اگر نشانه ای از سایش و فرسودگی دیده میشود دیسک را تعویض نمایید.

-         پیچهای ششگوش داخلی سوکت را باز کرده و ترمز را باز نمایید.

-         دیسک ترمز، روتور و فلنچ را چک کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید، ترمز را تمیز نمایید.

-         اسمبل (مونتاژ) کردن قطعات به ترتیب معکوس خواهد بود.

هر زمان که نیاز به تعویض تسمه دندانه دار مابین گیربکس موتور و شفت محرک ماشین سختی سنج باشد، شفت محرک driving shaft بایستی پیاده گردد بدین منظور نیاز به تجهیزات خاص آن خواهد بود.

نگهداری ادوات اندازه گیری

ادوات اندازه گیری (Measuring arrangement) به هیچگونه عملیات نگهداری نیازی ندارد. اگر تجهیز برداشتن (Pick up) نیاز به تعویض داشته باشد، کاور و صفحه جلویی باید از ماشین جدا شده و برداشته شود. بعد از شل کردن کابل، پیک آپ به سادگی قابل تعویض خواهد بود. دسته اندازه گیری در موقعیت پایین آن خواهد بود.

 

آزمایش کالیبراسیون

برای چک کردن کالیبره بودن دستگاه سختی سنج از صفحات استاندارد فرستاده شده به همراه دستگاه که توسط انستیتو Nordrhen-Westfalen مورد آزمایش قرار گرفته اند استفاده شود. برای آزمایشات راکول اسکیل C بالای 50 HRC اختلاف ±1.5 HRC و زیر 50 HRC اختلاف ±2.0 HRC  قابل قبول است. اگر اختلاف بیشتر از این مقادیر باشد، فرورونده (Indenter) را چک کنید و در صورت نیاز تعویض نمایید.

آشنایی با قسمتهای اصلی دستگاه:

1-    ستون ماشین

2-    محور آزمایش با استارویل و غلاف محور

3-    میز آزمایش قابل تعویض

4-    موتور محرک با ترمز

5-    کله گی تست با غلاف مربوطه

6-     Indenter فرورونده

7-    سوراخ آچار آلن به روی کاور اصلی

8-    پنجره نظاره با خطوط مقیاس

9-    کلید سلکتوری بار

10-  تابلو کنترل

11- کلید اصلی قطع و وصل بهمراه لامپ نشاندهنده

12- سلکتور سوئیچ – روش بهره برداری

13- دکمه تنظیم تحت تست بار

14- دکمه تنظیم زمان تغذیه

15- کلید فشاری استارت

16- کلید فشاری استوپ برای مد اتوماتیک

17-  کلید کنترل

18-  حامل اندازه گیری سختی الکترونیکی

19-  اندازه گیری سختی الکترونیکی

20- کلید صفر

21-  خواندن سختی در واحد راکول Rockwell

22-  لامپ نشان دهنده قرمز "بسیار سخت"

23-  لامپ نشان دهنده سبز "صحیح"

24-  لامپ نشان دهنده قرمز "بسیار نرم"

25- کلید Dekade برای حد تلرانس "بسیار سخت"

26- کلید Dekade برای حد تلرانس "بسیار نرم"

27- کلید Dekade برای تنظیم 100 یا 130

28-  کلید تنظیم برای 100 یا 130

29- کلید منبع تغذیه

30- کلید تبدیل (چنج اور) برای خواندن: تنظیم آزمایش سختی

31- سوکت BCD-Exit

32- سوکت ورودی

33- سوکت کنترل اندازه گیری

34- کلید تبدیل منبع تغذیه اصلی

35- فیوز اصلی

/ 0 نظر / 68 بازدید