PLC(Power Line Carrier) and Line Trap

در ابتدای ورود به شبکه به پست از این وسیله استفاده می شود این وسیله بصورت یک صافی عمل می کند برای فرستادن امواج مخابراتی آنها را بر روی خطوط فشار قوی و روی فرکانس 50 هرتز می فرستند. در نهایت باید فرکانس مخابراتی که در حدود مگاهرتز است از 50 هرتز شبکه جدا شود که این کار بر عهده لاین تراپ می باشد.

لاین تراپ تشکیل شده است از سلف استوانه ای شکل و یک خازن که درون آن قرار دارد. این دو به طور موازی قرار می گیرند یکی از آنها فرکانسهای زیاد را از خود عبور می دهد و دیگری فرکانسهای پایین که باعث جداسازی فرکانسها می شود بر روی هر خط 3 فاز دو عدد لاین تراپ وجود دارد که یکی برای فرستادن امواج و دیگری برای گرفتن امواج می باشد سپس این امواج به طرف CVT و از آنجا به PLC فرستاده می شود. PLC یک مجموعه الکترونیکی است که ارتباط بین پستها با یکدیگر و همچنین با مراکز دیساچینگ را برقرار می کند.

 

/ 0 نظر / 54 بازدید