CT & PT

ترانس ولتاژPT 

اساس ساختمانPT شبیه ترانسفورماتورقدرت می باشدکه دارای یک سر اولیه می باشد که به ولتاژ فشار قوی متصل است وسرهای ثانویه آن که با نسبت تبدیل مشخصی کاهش ولتاژ پیدا می کند جهت استفاده ازدستگاههای اندازه گیری مانند ولتمترها،کنتورها،واتمترها وهمچنین استفاده ازسیستم های حفاظتی مانند رله های حفاظتی بکار برده می شود. بنابراین ترانس ولتاژ برای نمونه گیری از ولتاژ بکار می رود. ازPTها در ابتدا و انتهای پست و همچنین در کنار ترانسفورماتور قدرت و در بعضی خطوط استفاده می شود. در ضمن PT بطور موازی در مدار قرار می گیرد.در هر بی می توان فقط از یک PTهم بر روی یک فاز استفاده کرد ولی بهتر آن است که برای هر سه فاز یکPTدر نظر گرفته شود.

 

ترانس  ولتاژ  خازنی  CVT 

در ولتاژهای بالاتر از 66  KV به جای PT ازCVT  استفاده می شود.CVT از یک سر اولیه که به شبکه فشار قوی متصل است بطوریکه در مدار آن از یک سری خازنهای سری استفاده شده است برای اینکه در ثانویه ولتاژ را کاهش دهند تشکیل شده است. دلیل استفاده از این خازنها ، پایین آوردن عایق بندی و کاهش حجم PT و در نتیجه در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی آن می باشد.

از CVT فقط در ابتدا و انتهای خط استفاده می شود و بطور موازی در مدار قرار داده می شود. از CVT برای گرفتن امواج مخابراتیLINE TROP و فرستادن آن به PLC استفاده می شود.

 

 ترانس  جریان  CT

در هر بی(Bay)  ، بر روی هر فاز یک CT  قرار می دهند که جریان را نمونه گیری کند. ترانس جریان بصورت سری در مدار قرارمی گیرد یعنی یک سرآن به خط و سردیگر آن به بریکرمتصل می شود ترانس جریان از یک سر اولیه که بصورت شمش است و سر ثانویه که بصورت سیم پیچ است تشکیل شده است. از ترانس جریان برای استعمال دستگاه های اندازه گیری مانند آمپرمترها، واتمترها و کنتورها و همچنین بکار بردن دستگاه های حفاظتی مانند رله استفاده می شود. در پایین CT جعبه ای وجود دارد که در آن ترمینال های CT قرار دارند و می توان از آنها برای استفاده از دستگاههای ذکر شده استفاده کرد. نکته قابل توجه در مورد CT این است که چون مقاومت در قسمت عایقی ثانویه آن نسبت به PT ضعیف تر می باشد، هیچگاه نباید سرهای ثانویه آن باز بماند و بیش از حد مجاز بار گرفته شود زیرا با گرم شدن سیم پیچ و سوختن عایق ها و افزایش ولتاژ ناگهانی در ثانویه آن می تواند باعث صدماتی جانی و مالی شود.

همواره در تعمیر و تعویض آمپرمترها در سیستم قدرت باید ابتدا دو سر آمپرمتر معیوب شده را اتصال کوتاه نمود سپس نسبت به تعویض آمپر متر اقدام نمود. استاندارد جریان ثانویه CT ها 1 و 2و 5 آمپر می باشد که بیشتر از جریانهای 1 و 5 استفاده می شود.

 

 

/ 1 نظر / 236 بازدید
مسعود

دمت گرم عالی بود جان خودت اگر مطلبی مقاله ای در رابطه با ct,ptداری برام بفرست