بیست کشور اول جهان از لحاظ تعداد کاربران اینترنتی

  • در این لیست کشور چین با داشتن 620 میلیون نفر کاربر اینترنتی در رده اول و آمریکا با 268 میلیون نفر و هند با 195 میلیون نفر در رده های دوم و سوم تعداد کاربران هستند.
  • ایران با داشتن 45 میلیون نفر کاربر اینترنتی پس از کشورها برزیل، ژاپن، روسیه، آلمان، نیجریه، انگلستان، فرانسه، اندونزی و مکزیک در رده سیزدهم تعداد کاربران اینترنتی در جهان قرار دارد.
  • تعداد کاربران اینترنتی ایران با در نظر گرفتن جمعیت این کشور از تعداد کاربران کشورهایی نظیر کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا و اسپانیا بیشتر است.

 

 

/ 0 نظر / 114 بازدید