HSE

استاندارد سلامتی، ایمنی و محیط زیست Health, Safety, Environment  HSE  عبارت است از : 

مجموعهای متشکل از اجزاء بهم پیوسته در راستای تحقق اهداف معین بهداشت شغلی، ایمنی و زیست محیطی در یک سازمان در چارچوب برنامهریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل اجزاء

/ 0 نظر / 42 بازدید