باسداکت (Busduct)

با توجه به توان تولیدی بالای ژنراتور در یک نیروگاه از آنجایی که امکان بالا بردن ولتاژ ترمینال ژنراتور از یک حد معین به دلیل مسائل عایقی داخل ژنراتور وجود ندارد، بنابراین جریان بسیار زیادی در حد فاصل ژنراتور و ترانسفورماتور اصلی وجود خواهد داشت، که انتقال این جریان می تواند با مشکلات و مسائل زیادی همراه باشد. بدیهی است که ساده‌ترین روش اتصال، استفاده از کابل است که به دلیل محدودیت جریانی کابل از نقطه نظر افزایش درجه حرارت، مسائل اقتصادی و … استفاده از این روش نیز به راحتی مقدور نیست. از این رو در نیروگاه ها از باس‌داکت استفاده می‌شود.
برای ژنراتورهای بزرگ از سه هادی بدون عایق (برای هر فاز یک هادی) از جنس مس یا آلومینیوم استفاده می گردد که در داخل پوسته یا غلافی فلزی قرار دارند و توسط مقره های اتکایی در فواصل معین از غلاف عایق می شوند و غلاف مزبور نیز به طریقه مناسبی زمین می شود. به این مجموعه اصطلاحاً باس داکت گفته می شود و بدین ترتیب با استفاده از باس داکت امکانات لازم جهت اتصال ژنراتور به ترانسفورماتور اصلی و ترانسفورماتور تغذیه داخلی نیروگاه فراهم می گردد.

Click this bar to view the small image.
شکل 1- نمونه ای از باس داکت


شرایط و محدودیت های طراحی سیستم باس داکت که در طراحی مناسب باس داکت باید مورد توجه قرار گیرد :
- جانمایی باس ‌داکت و محدودیتهای مربوطه
- اتصال باس‌داکت با سایر سیستم ها و تجهیزات
- شرایط محیطی
- مسائل حرارتی باس‌داکت در جریان نامی
- مسائل مربوط به نیروهای الکترودینامیکی و نوسانی حاصل از اتصال کوتاه
- مسائل مربوط به میدان الکتریکی در باس ‌داکت
- جنس هادی و پوسته و ابعاد باس داکت
- فاصله عایقی مجاز بین باس و داکت
- مسائل اقتصادی
- آزمایشهای باس داکت
- امکانات ساخت داخلی باس ‌داکت
- کدها و استانداردها

با توجه به سیر تاریخی طراحی باس داکت می توان سه نوع باس داکت به صورت زیر را نام برد:

الف- باس ‌داکت با پوسته فلزی مشترک با فازهای جدا نشده
ب- باس ‌داکت با پوسته فلزی مشترک و فازهای مجزا
ج- باس ‌داکت با فازها و پوسته های مجزا (IPB)

 

 

 Bus duct is used for the effective and efficient supply of electricity in mostly industrial locations. Copper or aluminum is used for the conductor of bus duct that be insulated and enclosed completely for protection against mechanical damage and dust accumulation. A bus duct system is an effective method of distributing power to your switchgear and various loads. However, bus duct problems can lead to catastrophic damage and extensive downtime. Allow for the space requirements and weight of the bus duct. You may need to change other components or select a different style of bus duct for your installation. If you are installing bus duct outside, select a housing type that sheds rainwater - rather than pooling it on top of the housing. If you are going to install any part of the bus duct outdoors, use factory-installed pre-wired space heaters with integral thermostats to prevent condensation problems.

نکات مهم در نصب و کار کردن با باسداکت:

http://www.heh.com/NR/rdonlyres/DECF6F9D-576C-4CF3-A400-EE87AFDB3DB6/0/EnCH9.pdf
http://www.ahleiasg.com/pdf/catalogue/3795-09.pdf 

 


 

/ 0 نظر / 168 بازدید