نمونه مشخصات یک تابلو فشار متوسط

Power circuit -     Working voltage                                                                      6.6 kV ± 8% -          Rated voltage:                                                                          7.2 kV -          Rated insulating level:                                                              12 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید
مرداد 94
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
5 پست
دی 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
14 پست
بهمن 89
16 پست
دی 89
6 پست
ایران
1 پست
جهان
1 پست
جمعیت
1 پست
ates
1 پست
امیرکبیر
1 پست
حفاظت
1 پست
بررسی
1 پست
دستگاه
1 پست
galaxy
1 پست
cmm
1 پست
poli
1 پست
hardness
1 پست
reicherter
1 پست
pmi
1 پست
was
1 پست
micro_hite
1 پست
tesa
1 پست
plus_m
1 پست
dms
1 پست
dms_680
1 پست
microrep
1 پست
specification
1 پست
66_kv
1 پست
metal_clad
1 پست
سنکرون
1 پست
القایی
1 پست
آسنکرون
1 پست
asme
1 پست
ip
1 پست
is
1 پست
تجهیزات
1 پست
میله_ارت
1 پست
petweld
1 پست
چاه_ارت
1 پست
راد
1 پست
ارتینگ
1 پست
ارت_پیت
1 پست
iec_60044
1 پست
water_tube
1 پست
بویلر
1 پست
boiler
1 پست
economizer
1 پست
محافظ
1 پست
mccb
1 پست
hi_pot
1 پست
pvc
1 پست
xlpe
1 پست
swa
1 پست
excell
1 پست
icdl
1 پست
جدایی
1 پست
نعمت
1 پست
آگاهی
1 پست
بینایی
1 پست
wireless
1 پست
communication
1 پست
rf
1 پست
lighting
1 پست
تجه
1 پست
scada
1 پست
tap_changer
1 پست
شین
1 پست
شمش
1 پست
باسبار
1 پست
pt
1 پست
ct
1 پست
cvt
1 پست
plc
1 پست
line_trap
1 پست
interlock
1 پست
hse
1 پست
switchgear
1 پست
sadegh_shahamati
1 پست
transformer
1 پست
ieee
1 پست
flowmeter
1 پست
bms
1 پست
p&id
1 پست
data_sheet
1 پست
instrumentation
1 پست
control_valve
1 پست
دتکتور
1 پست
متعارف
1 پست
شستی
1 پست