تاسیسات و تجهیزات الکتریکی

مطالب مفید برای علاقمندان مهندسی برق، حفاظت، کنترل و ابزار دقیق

فلو میتر

فلو متر یا دبی سنج (Flow Meter) وسیله ای است که حجم مواد عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری می کند. در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت و پتروشیمی و... دانستن مقدار دقیق فلو یا جریان عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت بسیار مهم است. توجه به این نکته که میزان کل فلو که نشان دهنده میزان ماده مصرفی هست در بسیار موارد از جمله پروسه های صنعتی مورد نیاز است. اندازه گیری فلو فقط در کنترل پروسه کاربرد ندارد بلکه در برخی موارد برای مسائل مالی نیز استفاده میشود.

تکنیک های مختلفی برای اندازه گیری فلو استفاده میشوند که اهم آنها به قرار زیر اند:

 • اندازه گیری جریان به روش جابجائی مثبت Positive Displacement
 • اندازه گیری جریان به روش اوریفیس پلیت Orifice Plate
 • اندازه گیری جریان به روش توربینی Turbine
 • اندازه گیری جریان به روتامتری (variable area)
 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler
 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با روش زمان انتقال و .... Ultrasonic: Transit Time, Time of Travel, Time of Flight
 • اندازه گیری جریان به ونتوری Orifice Plate
 • اندازه گیری جریان به مغناطیسی Magnetic
 • اندازه گیری جریان به ورتکس Vortex Shedder
 • اندازه گیری جریان به روتامتر) Variable Area (Rotameter
 • اندازه گیری جریان به فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel
 • اندازه گیری جریان به کوریالیس Coriolis
 • اندازه گیری جریان به گرمائی Thermal
 • اندازه گیری جریان به پیتوت  Pitot Tube
  
نویسنده : یاشار شهامتی ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٤