تاسیسات و تجهیزات الکتریکی

مطالب مفید برای علاقمندان مهندسی برق، حفاظت، کنترل و ابزار دقیق

رله دیستانس

رله دیستانس (Distance) یک رله امپدانسی بوده و معمولا برای حفاظت خطوط مورد استفاده قرار میگیرد. رله دیستانس با محاسبه امپدانس ناحیه مورد حفاظت خود، درصورت اتصالی و ایجاد خطا، عملکرد خواهد داشت.

رله دیستانس دارای چندین زون حفاظتی به صورت ذیل می باشد:

1- زون یک: در حدود 80% از طول خط انتقال را حفاظت میکند و در صورتیکه خطا در 80% طول خط مورد نظر باشد فانکشن زون یک به صورت آنی (لحظه ای) عملکرد خواهد داشت.

2- زون دو : حداقل باید 120% از طول خط را حفاظت کند و در صورتیکه خطا در این ناحیه باشد رله دیستانس در زون دو عملکرد خواهد داشت. زمان عملکرد رله دیستانس در زون دو برای خطوط فوق توزیع (63 و 132 کیلو ولت) 400 میلی ثانیه و برای خطوط انتقال (230 و 400 کیلو ولت) 300 میلی ثانیه است.

3- زون سه: حداقل باید 150% از طول خط انتقال را حفاظت کند و در صورتیکه خطا در این ناحیه باشد رله دیستانس در زون سه عملکرد خواهد داشت. زمان عملکرد رله دیستانس در زون سه برای خطوط فوق توزیع (63 و 132 کیلو ولت) 600 میلی ثانیه و برای خطوط انتقال (230 و 400 کیلو ولت) 800 میلی ثانیه است.

4- زون چهار: این زون حدود 10% زون سه بوده و بصورت Reverse تعریف میشود یعنی پشت خط را حفاظت میکند و در صورتیکه خطا در این ناحیه ایجاد شود رله دیستانس در زون چهار عملکرد خواهد داشت.زمان عملکرد رله دیستانس در زون چهار برای خطوط فوق توزیع (63 و 132 کیلو ولت) 1200 میلی ثانیه و برای خطوط انتقال (230 و 400 کیلو ولت) 900 میلی ثانیه است.

  
نویسنده : یاشار شهامتی ; ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٤