تاسیسات و تجهیزات الکتریکی

مطالب مفید برای علاقمندان مهندسی برق، حفاظت، کنترل و ابزار دقیق

فیوز کات اوت

در شبکه فشار متوسط توزیع برق یکی از حفاظت کننده ها فیوز کات اوت است، که توسط قطعه ای که به آن المنت می گوید و داخل یک لوله ای از فیبر نسوز که دو طرف آن طبق شکل تکیه گاه برنجی قرار می گیرد.المنت با تکیه گاه های مقره ای شکل تحت کشش قرار گرفته و در صورت عبور جریان بیش از حد نرمال طبق منحنی قطع شبیه تمام فیوزها می سوزد و از تکیه گاه جداشده و آویزان می شود.فیوز ترانسفورماتور که اغلب کات اوت( CUT OUT FUSE)  نامیده می شود یک المنت است و چون با برداشتن تیغه فولادی یا نگهدارنده فیوز مدار مانند قطع یک کلید، باز می شود به آن کات اوت می گویند. فیوز کات اوت جهت حفاظت ترانسفورماتور در مقابل جریان های زیاد احتمالی ناشی از اتصال کوتاه یا اضافه بار در شبکه فشار ضعیف و سیم پیچی های داخل ترانسفورماتور به کار می رود .

سیم فیوز کات اوت شامل قطعه های مکانیکی و الکتریکی می باشد. سیم فیوز الکتریکی، یک نوع فیوز برق است که به سادگی با یک تکه کوتاه از سیم ساخته شده است. فیوز داخل یک لوله فیبری که همان لوله فیوز است قرار دارد. المنت (سیم) فیوز کات اوت شامل چهار قسمت دکمه، ساق، المنت (سیم ذوب شونده) و سیم انتهایی است.وقتی به دلیل اضافه جریان فیوز می سوزد قوس الکتریکی حاصل به دیواره لوله فیبری برخورد کرده و گازی را متصاعد می نماید که قوس را به بیرون می فرستد. هرچه شدت جریان عبوری از فیوز بیشتر باشد گاز بیشتری از مواد دیواره لوله متصاعد می شود. ضمناً بعد از سوختن المنت، لوله فیوز به بیرون آویزان می شود که این نشانه سوختن المنت فیوز است.
لودباستر (loadbuster)
در بعضی مواقع اجباراً لازم است خط فشارمتوسط یا کات اوت سر راه ترانسفورماتورها قطع شود که این امر لازم است توسط لودباستر با ملاحظات زیر انجام شود.
باتوجه به اینکه در لحظه قطع کات اوت، امکان تشخیص بار موجود روی خط وجود ندارد و ممکن است در هر زمان مشترکان تصمیم به تغییر بار شبکه فشارمتوسط کنند، قطع کات اوت بدون استفاده از loadbuster به دلایل زیر توصیه نمی گردد:
     1) ایجاد آرک و برقزدگی سیمبان
     2) آرک به کراس آرم برخورد می کند و واکنش رله پست 20/63 کیلوولت و در نتیجه قطع فیدر را در بر دارد.

لودباستر ابزاری قابل حمل و سبک برای قطع بار است. این ابزار برای قطع کات اوت، فیوز های برق و محدود کننده فیوز تحت بار با ایجاد شرایطی ایمن مورد استفاده قرار می گیرد. لودباستر با قابلیت سوئیچ کردن بار برای 34.5  KV  و 600 آمپر نامی، حداکثر 900 آمپر در سیستم توزیع برق هوایی به کار می رود.

  
نویسنده : یاشار شهامتی ; ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٤