تاسیسات و تجهیزات الکتریکی

مطالب مفید برای علاقمندان مهندسی برق، حفاظت، کنترل و ابزار دقیق

Smart Cities

"More than half of the world's population currently lives in or around a city. By the year 2050, the United Nations projects another 2.5 billion people could be moving to metropolises. As urban populations increase, the number of data-generating sensors and Internet-connected devices will grow even faster. Experts say cities that capitalize on all the new urban data could become more efficient and more enjoyable places to live. The big question now is how to make that happen."

در حال حاضر بیش از نصف جمعیت جهان در شهرها و حومه شهرها زندگی می کنند. سازمان ملل پیش بینی میکند تا سال 2050 دو و نیم میلیارد نفر دیگر به سوی شهر های بزرگ نقل مکان خواهند کرد. با افزایش جمعیت شهری، تعداد سنسورهای تولید اطلاعات و ادوات متصل به اینترنت حتی سریعتر از جمعیت رشد خواهند کرد. متخصصان میگویند شهرهایی که روی داده های جدید شهری سرمایه گذاری کنند می توانند به مکانی کارآمد تر و لذت بخش تر تبدیل شوند. 

  
نویسنده : یاشار شهامتی ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٤