تاسیسات و تجهیزات الکتریکی

مطالب مفید برای علاقمندان مهندسی برق، حفاظت، کنترل و ابزار دقیق

باسداکت (Busduct)

با توجه به توان تولیدی بالای ژنراتور در یک نیروگاه از آنجایی که امکان بالا بردن ولتاژ ترمینال ژنراتور از یک حد معین به دلیل مسائل عایقی داخل ژنراتور وجود ندارد، بنابراین جریان بسیار زیادی در حد فاصل ژنراتور و ترانسفورماتور اصلی وجود خواهد داشت، که انتقال این جریان می تواند با مشکلات و مسائل زیادی همراه باشد. بدیهی است که ساده‌ترین روش اتصال، استفاده از کابل است که به دلیل محدودیت جریانی کابل از نقطه نظر افزایش درجه حرارت، مسائل اقتصادی و … استفاده از این روش نیز به راحتی مقدور نیست. از این رو در نیروگاه ها از باس‌داکت استفاده می‌شود.
برای ژنراتورهای بزرگ از سه هادی بدون عایق (برای هر فاز یک هادی) از جنس مس یا آلومینیوم استفاده می گردد که در داخل پوسته یا غلافی فلزی قرار دارند و توسط مقره های اتکایی در فواصل معین از غلاف عایق می شوند و غلاف مزبور نیز به طریقه مناسبی زمین می شود. به این مجموعه اصطلاحاً باس داکت گفته می شود و بدین ترتیب با استفاده از باس داکت امکانات لازم جهت اتصال ژنراتور به ترانسفورماتور اصلی و ترانسفورماتور تغذیه داخلی نیروگاه فراهم می گردد.

Click this bar to view the small image.

شکل 1- نمونه ای از باس داکت


شرایط و محدودیت های طراحی سیستم باس داکت که در طراحی مناسب باس داکت باید مورد توجه قرار گیرد :
- جانمایی باس ‌داکت و محدودیتهای مربوطه
- اتصال باس‌داکت با سایر سیستم ها و تجهیزات
- شرایط محیطی
- مسائل حرارتی باس‌داکت در جریان نامی
- مسائل مربوط به نیروهای الکترودینامیکی و نوسانی حاصل از اتصال کوتاه
- مسائل مربوط به میدان الکتریکی در باس ‌داکت
- جنس هادی و پوسته و ابعاد باس داکت
- فاصله عایقی مجاز بین باس و داکت
- مسائل اقتصادی
- آزمایشهای باس داکت
- امکانات ساخت داخلی باس ‌داکت
- کدها و استانداردها

با توجه به سیر تاریخی طراحی باس داکت می توان سه نوع باس داکت به صورت زیر را نام برد:

الف- باس ‌داکت با پوسته فلزی مشترک با فازهای جدا نشده
ب- باس ‌داکت با پوسته فلزی مشترک و فازهای مجزا
ج- باس ‌داکت با فازها و پوسته های مجزا (IPB)

 

 

 Bus duct is used for the effective and efficient supply of electricity in mostly industrial locations. Copper or aluminum is used for the conductor of bus duct that be insulated and enclosed completely for protection against mechanical damage and dust accumulation. A bus duct system is an effective method of distributing power to your switchgear and various loads. However, bus duct problems can lead to catastrophic damage and extensive downtime. Allow for the space requirements and weight of the bus duct. You may need to change other components or select a different style of bus duct for your installation. If you are installing bus duct outside, select a housing type that sheds rainwater - rather than pooling it on top of the housing. If you are going to install any part of the bus duct outdoors, use factory-installed pre-wired space heaters with integral thermostats to prevent condensation problems.

نکات مهم در نصب و کار کردن با باسداکت:

http://www.heh.com/NR/rdonlyres/DECF6F9D-576C-4CF3-A400-EE87AFDB3DB6/0/EnCH9.pdf
http://www.ahleiasg.com/pdf/catalogue/3795-09.pdf 

 


 

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

مشخصات یک سوئیچگیر فشار متوسط

MV SWITCH GEAR

VACUM CIRCUIT BREAKER 2000/250MVA

 

PT 3300/110V=3 SETS

CT 2000/1A CL5P20=6SETS\FOR MULTIFUNCTION RELAY AND DIFFERENTIAL RELAY FOR TRANS PROTECTION

 

INPUT CABLE WITH CHANGE OVER SWITCH FOR VOLTMETER

GPT 3300/110/110/33=3 SETS

CT:2000/1A.CL.1

POWER ANALYER = 1SET

SURGE ARRESTER=3 SETS

5 KA

 

Output Cell:

SWITCH OF FEEDER=630 A.250 MVA, ZCT, POWER ANALYZER, MULTIFUCTION, CT

EARTH RESISTANCE = 9.24 Ω

GROUND TRANSFORMER=45.43 A

VACUM CIRCUIT BREAKER =250MVA.630A

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها : switchgear ، sadegh shahamati

انواع کابل

١- http://www.draka.com/draka/lang/en/index.jsp

٢- http://www.sprintsc.net/

٣- http://www.eland.co.uk/

۴- http://www.iteco.co.kr/

۵- http://www.adtek-fiber.com/

۶- http://www.jfopt.com/ 

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها : draka ، eland ، adtek ، iteco

تهیه برج های تلسکوپی روشنایی و خط انتقال

برای تهیه انواع دکل های خطوط انتقال و روشنایی کافیست یک ایمیل به آدرس:

SadeghShahamati@gmail.com ارسال کنید.

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩

Public Light Automation

پروژه اتوماسیون روشنایی معابر عمومی

 

1http://www.streetlightiq.com/Portals/2/Docs/SLQ_SystemOverview.pdfآمریکا و کانادا  

2-http://www.dimonoff.com/files/products/pdf/CABMIO_201101_Eng.pdf کبک کانادا  

3-http://www.selc.ie/media/pdf/Candelon.pdf     بیرمنگام انگلیس 

4-                                                                                                                                            http://www.ff-automation.com/download/Documents/English/AutoLog_Presentations/AutoLog_SaveLight_StreetLightControlSystem.pdf

5-http://www.tovyaautomation.com/images/street-light-wHITEPAPER-tovya.pdf   هند    

 6-http://www.ci.la.ca.us/bsl/index.htm

 

Benefits of Lighting Control By RF+GPRS

Remotely Monitor and Control Street Lights

Reduce power consumption, maintenance costs and environmental impact

Streetlights are a major source of revenue drain for all cities and if not properly maintained, can result in lot of inconvenience to the citizens. Also, streetlights, if left ON for long times, can adversely impact the environment. LightingGale is CIMCON's solution to all the above problems. It is a total centralized street light management solution that is powerful yet economical enough to provide quite ROI based on the following:

* Reduce energy costs by as much as 40% or more

* Reduce maintenance costs by as much as 50 % or more

* Low cost Wireless control

* Energy Monitoring

* Increased bulb life

* Sun-set / Sun-rise based ON/OFF schedule

* Powerful web based software with GPS mapping

* Powerful Asset Management with complete and accurate streetlight inventory

* Extensive reports on the performance and energy savings

CIMCON offers several products to address the specific needs and budgets of different agencies. These products range from extremely low cost controllers that can replace digital timers on individual poles to complete streetlight systems that control power to a large group of streetlights as shown below.

 

Operating System in a Nutshell

* A controller is installed in the existing panel that controls the streetlights as per position of the AUTO/Manual switch.

* Energy meter for measuring power of the lighting point is integrated with the controller.

* Irrespective of the position of the AUTO/Manual switch, the controller monitors and sends a detailed report of all streetlights and sends alarms to the central Monitor Station.

* The controller is programmed for scheduling of the streetlight control for different seasons of the year.

* The central Monitoring Station is programmed to remotely switch ON/OFF, change schedules and generate reports on daily / monthly / yearly / event basis.

* The controller sends SMS and alarm (in case of GSM option) on the following events:

oInput Power Failure / Input Power Normal

oOutput Power Failure / Output Power Normal

oNeutral break / normalized

Low Cost Wireless Street Light Pole Controller

iSLC-10 is an intelligent wireless controller that is economical enough to be used on individual streetlight poles for remote operations using state-of-the-art mesh networking. Each iSLC-10 provides 3 digital inputs and 1 digital output with inbuilt RF module that can be used as a repeater, router or transmitter of the RF signal from other wireless nodes representing street light poles. GSM communication is also available as an option.

Salient Features

* Wireless Technology | LightingGale utilizes the latest developments in wireless technology and employs RF/GSM technology to program, monitor and control geographically distributed remote streetlights.

* Monitor | The groups of street lights are equipped with communication modules and energy monitoring modules which updates the Master Control Station (MCS) as per programmed frequency.

* Control | The street lighting system can be switched on or off based on selected group of light poles and the switching time can be programmed on daily / monthly / yearly basis. The programming can be set as per change in nightfall schedule throughout the year.

* Alarm Call Service | The system can generate and send SMS to the concerned authority on occurrence of any programmed event with exact time stamping in case of GSM option.

* Fault Monitoring | In case of abnormal situation, the remote terminal unit automatically generates alarm messages and sends them to MCS and pre-designated mobile handsets. In case of GSM option, the message contains detailed data on the fault(s) with exact time stamp.

* Dimming of lights | LightingGale can be programmed to dim the street lights at late night to reduce energy consumption. It also offers facility to program the RTU to switch on-off as alternate groups of street lights.

* Burning hours | The burning hours of lamps in group of light pole can be computed with good certainty and maintenance / replacement can be planned accordingly.

* Flexible for expansion | The system can easily be expanded to any new area or to remote distance.

* Report Generation | The Master Control Station generates various detailed real time reports. It also helps to maintain history of events.

Advantages of Street Light Automation

* Power saving | The switching ON/OFF of the street lights can be remotely programmed and re-programmed as per requirement so as to save valuable power. Intelligent interface devices can optimize the energy requirements by recording the changes in nightfall in different seasons.

* Reduce operating cost | The system utilizes wireless communication techniques and offers real time surveillance of individual group of junction boxes and lamps.

* Low annual maintenance cost | The unmatched precise and accurate information on electricity consumption helps to plan preventive maintenance and reduces maintenance cost per pole to an enviable level.

* Future additions made easy | LightingGale utilizes wireless mode of data communication and saves the cost and labor of cable laying through out the busy roads. This improves the scalability of the system to a new height. Any number of new street lights can be added to the existing network with simple and easy modifications.

* Low Initial Cost | Absence of cable laying brings down the execution cost and saves initial installation cost.

 

 

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩

تجهیز یک پست 20 کیلو ولت توزیع

مشخصات وسایل مورد نیاز جهت تجهیز:

1 کابل (185*1)*3        2 کابل (50*1)*3    3 کابل تک رشته ای (240*1)*4  4 سرکابل RayChem

5 سرکابل کمپکت 185    6 سرکابل کمپکت 50    7 کابلشو در سایزهای مختلف  8 ترانسفورماتور 315 KVA

9 تابلو توزیع 630 A با 3 فیدر خروجی    10 تابلو CCV تاپ بوشینگ

ورودی این پست که ورودی خط می باشد کابل (185*1)*3 با ولتاژ 20 KV است. 3 به معنی 3 فاز بودن، 1 به معنی یک هسته ای بودن و 185 قطر کابل را مشخص می کند. این کابل به باس تابلو وارد می شود و کابل 50  از باس خارج شده و به بریکر حفاظت ترانس وارد می شود. از ثانویه ترانس کابل  (240*1)*4  خارج شده و به تابلو توزیع وارد می شود. کابلی که از ثانویه ترانس خارج می شود چون ثانویه ترانس به صورت ستاره است یک نقطه صفر به آن اضافه می شود. به همین  دلیل یک کابل نول در ثانویه آشکار می شود. 

تابلو CCV تاپ بوشینگ

این تابلو جهت هدایت ولتاژ طراحی گردیده است. بدین منظور که این تابلو  دارای طرح توسعه است که یک خط 20 به اولیه ترانس و خط خروجی دیگر برای رساندن برق به پست بعدی می باشد. تمامی هدایت های ولتاژ در این تابلو با استفاده از یک دسته به نام دسته سکسیونر انجام می پذیرد. کابل 185 در این تابلو دارای ولتاژ 20  کیلووات است لذا برای اتصال این کابل به باس تابلو بایستی یک سری مراحل امنیتی جهت حفاظت رعایت شود. برای انجام این حفاظت از سرکابل کمپکت استفاده می شود.

نحوه زدن سرکابل کمپکت

یک کابل 185*1 از چندین لایه جهت حفاظت بیشتر از کابل تشکیل شده است، چون ولتاژ بالاست و حفاظت حرف اول را می زند. لایه های حفاظتی این کابل از لایه تا هسته عبارتند از:

1 لایه پلاستیکی  2 لایه آلومنیومی   3 پلاستیک   4 سیم ارت    5 کاغذ گرافیت دار   6 گرافیت               7 شمعی PVC      8 آلومینیوم

ابتدا لایه پلاستیکی را به میزانی که کابل جادست داشته باشد با موکت بر برمی داریم. سپس با اره لایه آلومنیومی را به آرامی می بریم به گونه ای که به لایه زیرین آسیبی وارد نشود. دقیقا از همان محل که برش انجام شده است یک نوار آب بندی می پیچیم تا از ورود رطوبت و گردوغبار به داخل آن جلوگیری کند. سپس از همین محل که نوار پیچیده شده سیم های ارت را از روی کابل که پیچیده شده جدا کرده و به پایین می کشیم. سپس سیم ارت پایین کشیده شده را به هم می پیچیم و سر آنها را با کابلشو 25 با دستگاه پرس، پرس می کنیم. بعد از این مرحله یک لایه پلاستیک و یک کاغذ گرافیت دار را از روی کابل بر می داریم. سپس به حساس ترین مرحله کار که همان برداشتن گرافیت است می رسیم. برداشتن گرافیت به دو طریق صورت می گیرد. روش اول با استفاده از دستگاه گرافیت بردار است که به دلیل تحریم، در بازار قابل دسترسی نیست. اما روش دوم که متداول نیز می باشد برداشتن با شیشه است. دقیقا از محلی که 3 لایه فوقانی بریده به اندازه 2.5 Cm بایستی گرافیت بر روی کابل باشد تا با استرس در تماس باشد. به فاصله 15.5 Cm تا انتهای کابل باید گرافیت برداشته شود.

 

طریقه برداشتن گرافیت با شیشه

شیشه را بین دو دست قرار داده وبه آرامی در سطح افق بر روی کابل می کشیم و گرافیت به صورت لایه لایه برداشته می شود. باید دقت نمود که به شمعی کابل آسیب وارد نشود. به علت بالا بودن ولتاژ امکان خطر وجود دارد. بعد از اینکه به طور کامل گرافیت برداشته شد با سمباده 280 روی آن می کشیم بعد از 280 با 400 روی آن می کشیم تا به طور کامل صیقلی گردد. سپس به اندازه پایه کابلشو از شمعی برمیداریم تا کابلشو را وارد کرده و پرس کنیم. حال نوبت استفاده از سرکابل  کمپکت است.

اجزای اصلی سرکابل کمپکت عبارتند از:

1 چپقی    2 کلاهک     3 استرس کنترل سرکابل     4 پوشش استرس کنترل     5 کابلشو 185 بی متال

6 پیچ و مهره تبدیلی 16 به 12      7 گیریس سیلیکون     8 نوار آب بندی و وسایل جانبی از قبیل مهره ی فنری ،کابلشو زمین.

 

نحوه استفاده از سرکابل

ابتدا بایستی محل گرافیت برداشته شده را با الکل و متقال تمیز کرده به صورتی که هیچ اثری از گرد و غبار آن باقی نباشد. اگر به هر نحوی اثرات گردو غبار باقی بماند ممکن است باعث شکست ولتاژ می گردد.  ابتدا یک پلاستیک روی هسته کشیده تا از آسیب دیدن هسته و استرس جلوگیری کند بعد از تمیز کردن، استرس را روی کابل کشیده. سپس کابلشو را بر روی آلومنیوم پرس می کنیم. باید پیچ را آنقدر بپیچانیم تا پیچ بریده شود.  پس از اتمام پرس نوبت آن است چپقی را روی استرس کشیده تا تمام قسمتها را وکیوم کند. سپس نوبت وصل در تابلو است که با یک سری پیچ روی تابلو محکم می شود و در آخر درپوش را گذاشته و کار اتمام می یابد.  دو فاز بعدی را نیز مانند این فاز بر روی کابل زده و نصب می کنیم.

نحوه سرکابل زدن کابل 50

تمام مراحل سرکابل زدن این کابل مانند سرکابل 185 است. فرق این کابل با کابل 185 در این است که چون سایز کابل کم شده لایه های حفاظتی آن نیز کم شده. اما تمام مراحل مانند سرکابل 185 است.

 نحوه سرکابل زدن کابل قسمت بریکر ترانس ReyChem

سر دیگر کابل که به اولیه ترانس وصل می گردد چون در فضای آزاد است نیازی به استفاده از سرکابل کمپکت نیست و از سرکابل ReyChem استفاده می شود. جدول زیر اندازه های مورد نیاز را جهت این کار مشخص می کند. ابتدا با استفاده از اندازه های داده شده به میزان لازم از روی کابل برداشته و سیم های ارت را آماده کرده و با نوار آب بندی محل را عایق بندی می کنیم. در سرکابل کمپکت میزان گرافیت باقی مانده  2.5 Cm بود اما در  RayChem این اندازه به 4 cm  افزایش می یابد. در این نقطه بایستی به اندازه 1 cm از روی شمعی و به اندازه ی 2 cm از روی گرافیت بایستی نوار یکنواخت کننده پیچیده شود. میزان برداشتن گرافیت بستگی به اندازه داخلی یا خارجی بودن سرکابل دارد.

در این سرکابل بر خلاف کمپکت برای وکیوم کردن از حرارت مشعل استفاده میشود. ابتدا بایستی استرس را وارد کرده و حرارت دهیم. سپس نوبت کابلشو کردن است. که با دستگاه پرس انجام می دهیم. بعد از پرس کردن بایستی با نوار عایق بندی به طور کامل روی کابلشو و قسمتی از شمعی را بپیچانیم. سپس نوبت وکیوم کردن است.  سرکابل آن را به طور کامل روی کابل قرار داده و با حرارت دادن از وسط شروع به چسباندن آن می کنیم. پس از اتمام کار آن را بر روی ترانس می بندیم.  سپس از ثانویه ترانس 4 رشته کابل خارج شده و به داخل تابلو توزیع با 3 فیدر خروجی وارد می شود و برق به دست مشترک می رسد.

 

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

MK2200

 حفاظت ترانسفورماتور ها و خطوط بیست کیلو ولت

رله ترکیبی اضافه جریان فاز و خطای زمین  MK2200 دارای تائیدیه KEMA هلند و پژوهشگاه نیرو و شرکت توزیع برق تهران جایگزینی مناسب برای رله های پرایمری می باشد. این رله مبتنی بر تکنیک نیومریکال عمل می کند و مناسب برای پست های توزیع 20kv به منظور حفاظت ترانس و فیدر میباشد.

این رله ها قابلیت های زیر را دارا می باشد:

حفاظت خطای زمین و اضافه جریان فاز (حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط هوایی LV –MV)

دارای دو مجموعه تنظیمات Highset و Lowest

دارای دو گروه تنظیمات مجزا A,B  و انتخاب هر کدام با یک پالس خارجی ( دو رله در یک رله)

دارای 4 کنتاکت خروجی قابل برنامه ریزی و یک کنتاکت مخصوص تریپ و یک کنتاکت مخصوص خطای داخلی رله

قابلیت ثبت و نگهداری تا9 خطا به تفکیک هر فاز و جریان زمین و ثبت زمان Pick Up  (زمان بروز خطا تا رفع آن)

قابلیت اتصال به PC تا 127 رله، مانیتورینگ و ثبت و تغییر تنظیمات از راه دور (مبتنی بر شبکه RS485 ModBus –RTU )

قابلیت انتخاب 4 منحنی IDMT (بر اساس استاندارد IEC255-3 ) برای تنظیم اضافه جریان و خطای زمین (برای مجموعه تنظیمات Low Set)

دارای ولتاژ تغذیه (85~265 VAC و 110~340 VDC ) (48~150 VDC ) (18~72 VDC )

قابلیت رویت جریان هر فاز و خطای زمین به تفکیک

امکان انتخاب ورودی 5A یا 1A

قابلیت ریست دستی و یا اتوماتیک برای کنتاکت های خروجی

قابلت اعمال ریست و تریپ از راه دور

ورودی دیجیتال خارجی چند منظوره

دارای 20عدد LED نشان دهنده نوع خطا، منبع تغذیه، استارت، تریپ و...

برای مشاهده کاتالوگ به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.itmikro.com/app/webroot/UploadedContent/files/mk2200.pdf

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

تجهیزات پست (4)

ترانسفورماتور قدرت


ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را در یک سیستم جریان متناوب از یک مدار به مدار دیگر انتقال می دهد و می تواند ولتاژ کم را به ولتاژ زیاد وبالعکس تبدیل نماید .
برخلاف ماشینهای الکتریکی که انرژی الکتریکی و مکانیکی را به یکدیگر تبدیل می کنند ، در ترانسفور ماتور انرژی به همان شکل الکتریکی باقیمانده و فرکانس آن نیز تغییر نمیکند و فقط مقادیر ولتاژ و جریان در اولیه و ثانویه متفاوت خواهد بود . ترانسفورماتورها نه تنها به عنوان اجزاء اصلی سیستم های انتقال و پخش انرژی مطرح هستند بلکه در تغذیه مدارهای الکترونیک و کنترل ، یکسوسازی ، اندازه گیری و کوره های الکتریکی نیز نقش مهمی بر عهده دارند .
انواع ترانسفورماتورها را میتوان برحسب وظایف آنها بصورت ذیل بسته بندی کرد :
1- ترانسفورماتورهای قدرت در نیروگاهها و پستهای فشار قوی
2- ترانسهای توزیع در پستهای توزیع زمینی و هوایی ، برای پخش انرژی در سطح شهرها و کارخانه ها
3- ترانسهای قدرت برای مقاصد خاص مانند کوره های ذوب آلومینیم ، یکسوسازها و واحدهای جوشکاری
4- اتوترانسها جهت تبدیل ولتاژ با نسبت کم و راه اندازی موتورهای القایی
5- ترانسهای الترونیک
6- ترانسهای ولتاژ و جریان جهت مقاصد اندازه گیری و حفاظت
7- ترانسهای زمین برای ایجاد نقطه صفر و زمین کردن نقطه صفر
8- ترانسهای آزمایشگاه فشار قوی و ...
و از نظر ماده عایقی و ماده خنک کننده نیز ترانسفورماترها را می توان بصورت ذیل بسته بندی کرد :
1- ترانسفورماتورهای روغنی Oil immersed power Transformer
2- ترانسفورماتورهای خشک Dry type transformer 3-ترانسفورماتورهای با عایق گازی (sf6) Gas insulated transformer
سایر ترانسفورماتورها مانند ترانسفورماتورهای کوره ، ترانسفورماتورهای تغییر دهنده فاز و..
بعنوان ترانسفورماتورهای خاص قلمداد می گردند . 

ساختمان ترانسهای قدرت روغنی
قسمتهای اصلی در ساختمان ترانسفورماتورهای قدرت روغنی عبارتند از:
1- هسته یک مدار مغناطیسی
2- سیم پیچ های اولیه و ثانویه
3- تانک اصلی روغن
به جز موارد فوق اجزا دیگری نیز به منظور اندازه گیری وحفاظت به شرح زیر وجوددارند :
1- کنسرواتوریا منبع انبساط روغن
2- تب چنجر
3- ترمومترها
4- نشان دهنده های سطح روغن
5- رله بوخ هلتز
6- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری / شیر فشار شکن )
7- رادیاتور یا مبدلهای حرارتی
8- پمپ و فن ها
10 – شیرهای نمونه برداری از روغن پایین و بالای تانک
11- شیرهای مربوط به پرکردن و تخلیه روغن ترانس
12- مجرای تنفسی و سیلیکاژل مربوط به تانک اصلی و تب چنجر
13- تابلوی کنترل
14- تابلوی مکانیزم تب چنجر
15- چرخ ها
16- پلاک مشخصات نامی

1- هسته :
هسته ترانس یک مدار مغناطیسی خوب با حداقل فاصله هوایی و حداقل مقاومت مغناطیسی است تا فورانهای مغناطیسی براحتی از آن عبور کنند . هسته بصورت ورقه ورقه ساخته شده و ضخامت ورقه ها حدود0.3 میلیمتر و حتی کمتر است . برای کاهش تلفات فوکو ورقه ها تا حد امکان نازک ساخته می شوند و لی ضخامت آنها نباید بحدی برسد که از نظر مکانیکی ضعیف شده و تاب بردارد .
در ترانسهای قدرت ضخامت ورقه ها معمولاً 0.3 یا 0.33 میلیمترانتخاب می شود که این ورقه ها توسط لایه نازکی از وارنیش عایقی با یک سیم نازک عایقی ، نسبت به هم عایق می شوند .
2- سیم پیچی های ترانس
در ساختمان سیم پیچ های ترانس باید موارد متعددی در نظر گرفته شوند که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می نمائیم :
1- در سیم پیچ هاباید جنبه های اقتصادی که همان مصرف مقدار مس و راندمان ترانس می باشد ، مراعات شود .
2- ساختمان سیم پیچ ها برای رژیم حرارتی که باید در آن کار کند محاسبه شود ، زیرا در غیر این صورت عمر ترانس کاسته خواهد شد .
3- سیم پیچ ها در مقابل تنش ها و کشش های حاصل از اتصال کوتاه های ناگهانی مقاوم شوند .
4- سیم پیچ ها باید در مقابل اضافه ولتاژهای ناگهانی از نقطه نظر عایقی ، مقاومت لازم را داشته باشند .
سیم پیچ ترانس ها نسبت به هم در نوع سیم پیچ ، تعداد حلقه ها درجه و اندازه سیمها و ضخامت عایق بین حلقه ها متفوت خواهند بود . هر چه ولتاژ ترانس بالا برود ، تعداد حلقه های سیم پیچ بیشتر می شود و هر چه ظرفیت ترانس بیشتر شود ، اندازه سیم ها بزرگتر می گردد .
در ترانس با هسته ستونی ، سیم پیچها اعم از فشار قوی ، متوسط و فشار ضعیف و سیم پیچ تنظیم – بصورت استوانه متحدالمرکز روی ستونهای هسته قرار می گیرند . معمولاً سیم پیچ فشار ضعیف در داخل و فشار قوی در خارج واقع می شوند و ترتیب فوق به این دلیل رعایت می شود که عایق کاری فشار ضعیف نسبت به هسته راحت تر است .
3- تانک اصلی روغن
تانک ترانس یک ظرف مکعب یا بیضوی شکل است که هسته و سیم پیچ های ترانس در آن قرار می گیرند و نقش یک پوشش حفاظتی را برای آنها ایفا می کند داخل این ظرف از روغن پر می شود بطوریکه هسته و سیم پیچ کاملاً در روغن فرو می روند . سطح خارجی تانک تلفات گرمایی داخل ترانس را به بیرون منتقل می کند از هر مترمربع سطح تانک حدوداً 400 الی 450 وات توان گرمایی به خارج منتقل می شود ، بطوریکه در ترانسهای کوچک ، همین سطح برای خنک کاری کافی است و به تمهیدات دیگری نظیر رادیاتور وفن نیاز نمی باشد . در ترانسهای تا KVA 50 بدنه تانک از ورق ساده فولادی به ضخامت حدوداً MM3 میلیمتر ساخته می شود ، سطح آن صاف بوده و نیازی به میله های تقویتی یا لوله های خنک کن ندارد . هر 4 وجه ترانس از یک ورق یک پارچه درست می شود و فقط در یک گوشه جوشکاری می گردد .
تانک ترانس بایستی موجب شود که موارد مشروحه ذیل تأمین گردند :
- حفاظتی برای هسته ، سیم پیچ ، روغن و سایر متعلقات داخلی باشد .
- دارای استقامت کافی باشد که در حین حمل و نقل و نیز در زمان اتصال کوتاه داخلی بتواند تنش های مکانیکی ایجاد شده را تحمل نماید .
- ارتعاشات و صدا در آن به حداقل برسد .
- ساختمان آن در برابر نشت روغن و یا نفوذ هوا کاملاً آب بندی باشد .
- سطوح کافی برای دفع گرمای ناشی از تلفات ترانس را تأمین کند .
- محلی برای نصب بوشینگها ، تب چنجر ، مخزن ذخیره روغن و سایر متعلقات باشد.
- از نظر ابعاد در حدی باشد که براحتی قابل تحمل و حمل و نقل از طریق جاده یا راه آهن باشد .
- حداقل تلفات فوکو در آن ایجاد شود .
- حداقل میدان مغناطیسی در خارج از آن وجود داشته باشد .
به این ترتیب طراحی تانک ترانس به روش پیش بینی شده برای حمل و نفل آن نیز بستگی دارد .
4- مقره ها ( بوشینگ ها )
سرهای خروجی سیم پیچ های فشار قوی و فشار ضعیف باید نسبت به بدنه فلزی تانک ، عایقکاری شوند . برای این منظور از مقره ها استفاده می شود . مقره یا بوشینگ تشکیل شده است از یک هادی مرکزی که توسط عایق های مناسبی در میان گرفته شده است .
بوشینگها روی در پوش فوقانی ترانس نصب می شوند و در موارد نادری بوشینگها را روی دیوارة جانبی تانک هم نصب می کنند . انتهای پایینی مقره در داخل تانک جای می گیرد ، در حالیکه سر دیگر آن در بالای درپوش و در هوای خارج واقع می شود .
ترمینالهای هر دو سر دارای بستهای مناسبی برای اتصال به سر هادی های داخل ترانس و نیز هادی های شبکه می باشند . شکل و اندازه بوشینگها به کلاس ولتاژ ، نوع محل ( داخل ساختمان یا در هوای آزاد ) و جریان نامی آن بستگی دارد . بوشینگهای داخل ساختمانی نسبتاً کوچک بوده و سطح آن صاف است ، اما بوشینگهای هوای آزاد کاملاً در معرض شرایط مختلف جوی نظیر برف و باران و آلودگی و ... قرار می گیرند ، بنابراین از نظر شکل کاملاً متفاوتند و از سپرهایی به شکل چتر تشکیل می شوند ، تا سطح زیرین آنها در مقابل باران خشک نگه داشته شوند . دراین صورت سطح خارجی آنها زیاد شده و فاصله خزش جرقه روی سطح چینی عایق زیادتر می گردد و در نتیجه استقامت الکتریکی بوشینگ افزایش می یابد .
در حال حاضر تمام ترانسهای با قدرت زیاد ، برای کار در هوای آزاد ساخته می شوند و مقره های عایقی ، برای ولتاژهای مختلف زیر موجود می باشند :
0.5و1و3 و6 تا 10 و20 و 35 و110 و220 و320 و500 و750 کیلووات
در ترانسهای قدرت از 3 تا 10 کیلووالت ، همان بوشینگ kv10 بکار می رود . برای ترانسهای kv 1 و کمتر از مقره چینی ساده یا مقره اپوکسی زرین ساخته می شود .
سیستم های اندازه گیری و حفاظت ترانس


1- کنسر واتور یا منبع انبساط روغن
منبع ذخیره روغن که به اسامی منبع انبساط و کنسرواتور نیز نامیده می شود ، تانکی است که در بالاترین قسمت ترانس نصب می شود در حین تغییرات بار روزانه ، روغن ترانس انبساط وانقباض می یابد و در حین انبساط وارد منبع ذخیره می شود . اندازه و حجم منبع ذخیره به اندازه ترانس و تغییرات دمایی آن در هنگام بهره برداری بستگی دارد . در ترانسهایی که دارای تب چنجر قابل قطع زیر بار هستند ، منبع انبساط به دو بخش تقسیم می گردد که قسمت کوچکتر برای تب چنجر و قسمت بزرگتر برای تانک اصلی در نظر گرفته می شود . از بالای هر قسمت منبع ذخیره ، لوله ای به فضای آزاد آورده می شود ، که به آن مجرای تنفسی می گویند (Breather) در ورودی این مجرا ظرف شیشه ای قرار دارد ، که داخل آن از ماده ای رطوبت گیر به نام سیلیکاژل پر می شود . به این ترتیب هوای ورودی به ترانس رطوبت خود را از دست داده و کاملاً خشک خواهد بود .
در هر قسمت منبع ذخیره ، یک نشان دهندة سطح روغن نصب می شود تا سطح روغن را در حین کار ترانس بتوان نظارت کرد و همچنین دو سطح منبع دیگر که مجهز به کنتاکت آلارم می باشند نیز بر روی آنها نصب می گردند سطح خارجی منبع ذخیره نیز با رنگ مناسب پوشیده می شود تا از خوردگی و زنگ زدن محافظت گردد .
2- تپ چنجر
در بارهای مختلف افت ولتاژ در ترانسفورماتورها و خطوط نیز تغییر می کند و سبب تغییر ولتاژ شبکه می شود . کنترل ولتاژ شبکه های توزیع و انتقال عمدتاً توسط تب چنجر ایجاد می شود . اساس کار تب چنجر بر تغییر نسبت تبدیل ترانس استوار است . بدین ترتیب که با انشعاباتی که در سیم پیچ فشار قوی تعبیه می گردد تعداد دور سیم پیچ را تغییر داده و سبب تغییر ولتاژ خروجی ترانس می گردد

تپ چنجرها بطور گسترده ای برای کنترل ولتاژ شبکه در سطوح مختلف ولتاژی بکار گرفته می شوند . معمولاً کنترل ولتاژ در محدودة %15 +_ مقدور است . ولتاژ هر پله تب چنجر عموماً بین 1 تا 5/2 درصد تغییر می کند انتخاب مقدار کم برای پله ها سبب افزایش تعداد تپ ها می گردد و انتخاب مقدار بالا برای هر پله باعث عدم امکان تنظیم دقیق ولتاژ مورد نظر می گردد .
محل تپ چنجر : (( تپ چنجر )) 

در داخل تانک اصلی ، قسمتی را برای بخش اصلی تب چنجر ( دایورترسوئیچ ) در نظر گرفته اند این قسمت کاملاً آب بندی شده است داخل آن نیز با روغن ترانس پر شده است . این روغن کاملاً از روغن تانک اصلی جداست و باهم مخلوط نمی شود . تپ چنجر را در سمت فشار قوی نصب کرده اند که دارای مزیت های زیرمی باشند :
الف) در طرف فشار قوی جریان کمتر است لذا برای تپ چنجرهایی که زیر بار عمل می کنند حذف جرقه ساده تر است .
ب) چون تعداد دور سیم پیچها ی فشار قوی بیشتر است ، لذا امکان تغییرات یکنواخت تروپه های کوچکتر به راحتی میسر است . در اتصال ستاره انشعابات تب چنجر را در سمت نقطه صفر قرار می دهند تا عایق کاری آن نسبت به زمین ساده تر باشد .
بهره برداری از ترانسفورماتورهای با تنظیم کننده ولتاژ زیر بار :
اکثر ترانسفورماتورها دارای دستگاهی بنام تب چنجر بوده که کار آنها عملاً در مدار گذاشتن و خارج کردن تعدادی از حلقه های سیم پیچی ترانسفورماتور به منظور تغییر دادن در نسبت تبدیل ترانس می باشد . عموماً این دستگاه در قسمت فشار قوی قرار می گیرد .
تب چنجر ترانسفورماتورها عموماً بر 2 نوع می باشند :
1- On load tap changer : ترانسفورماتورهایی که تب آنها زمانی که تپ ترانسفورماتور زیربار است ، قابل تغییر می باشد .
2- Off load tap changer : ترانسفورماتورهایی که تب آنها فقط زمانی که در مدار نباشند ، قابل تغییر می باشند .
این تغییر تپ در محل روی بدنة ترانس صورت می گیرد . به این ترتیب با توجه به تعداد تپ و اینکه هر تپ چه مقدار تغییر ولتاژ بوجود می آورد و نیاز به چه مقدار تغییر در ولتاژ می باشد ، تب آنها را بر حسب نیاز سیستم تغییر می دهیم . مکانیزم عمل تپ به طور کلی به این صورت است که اهرمی قادر است در جهت گردش عقربه های ساعت تعداد حلقه های سیم پیچ را کم و در خلاف آن زیاد نماید .
ترانسفورماتورهایی که مجهز به سیستم اتوماتیک ولتاژ
( Avr = Automatic voltage regulation)
می باشند به طریق زیر تغییر تب صورت می گیرد :
الف) اتوماتیک ب) دستی و الکتریکی از اطاق فرمان
ج) دستی الکتریکی از محل د) دستی مکانیکی توسط اهرم مخصوص
هر تغییر Tab در اولیه ترانس قدرت به اندازه kv5 در ولتاژ ورودی ترانس تغییر ایجاد می کند . 

3- ترمومترها :ا

این نشان دهنده ها ، از نوع عقربه ای بوده و برای تشخیص درجه حرارت گرمترین نقطه سیم پیچی ترانس بکار میرود . معمولاً به ازاء هر گروه سیم یک نشان دهنده بکار گرفته شده که روی یک از فازها نصب می شود . این روش اندازه گیری بصورت غیرمستقیم است به این معنی که غلاف ترمومتر داخل روغن بوده و دمای روغن را حس می کند، سپس توسط یک زف جریانی متناوب با جریان عبوری از سیم پیچ از کویل حرارتی عبور میکند
، لذا گرمایی متناسب با سیم پیچ ها در ترمومتر ایجاد می شود .
نشان دهنده حرارت ورغن :
این نشان دهنده نیز از نوع عقربه ای بوده و عنصر حساس آن در بالای ترانس و در حول و حوش گرمترین محل روغن نصب می شود و خود آن روی بدنه ترانس و در مجاورت ترمومترهای سیم پیچ ها نصب می گردد . نوع عنصر حساس ، اغلب مقاومت حساس به دما است .
4- نشان دهندة سطح روغن :
اگر چه رله بوخهولتز می تواند کاهش سطح روغن را نشان دهد ولی ، برای داشتن ضریب اطمینان بالاتر ، نشان دهندة سطح روغن نیز بروی منبع ذخیره ( کنسرواتور) پیش بینی می شود . ممکن است نشان دهنده بصورت دریچه شیشه ای برای دیدن سطح روغن باشد . علاوه برآن ، نشان دهنده نوع عقربه ای که از طریق مغناطیس ، با شناور داخل منبع کنسرواتور در ارتباط است . نیز تعبیه می گردد و باید طوری نصب شود که از سطح زمین قابل رؤیت باشد . عقربه نشان دهنده باید نمایانگر سطوح حداکثر ، حداقل و نرمال بوده و کنتاکتهایی برای آلارم نیز باید پیش بینی شده باشد
5- رله بوخهولتز :

تجهیزات الکتریکی که داخل آنها پر از روغن است نظیر ترانسفورماتورها ، بوشینگهای آنها و ترمینال باکس مربوط به کابلها را می توان جهت محافظت از عیوب داخلی و از دست رفتن روغن آنها ، با رله بوخهولتز حفاظت کرد .
این رله که در لوله رابط بین تانک ومنبع ذخیره نصب می شود از دو گوی شناور که در داخل محفظه رله نصب شده اند و می توانند همراه با سطح روغن جابجا شوند ، تشکیل شده است . دو عدد کلید جیوه ای نیز با شناور همراه هستند و می توانند کنتاکتهایی را قطع یا وصل کنند رله بوخهلتز بسیار دقیق است و از آنجا که در مراحل اولیه آغاز شدن بسیاری از مشکلات ، آلارم می دهد . این شانس را به پرسنل بهره برداری می دهد که شرایط خطرناک را خیلی زود شناسایی کنند . و از آسیب های جدی به تجهیزات جلوگیری نمایند .
تنظیم درجه حساسیت رله بوخهولتز کاملاً تجربی است و بستگی به ترانس و رله دارد . در هر حال باید دقت داشت که رله خیلی حساس نباشد ، زیرا اضافه بار کم و جریانهای اتصال کوتاه شدید خارجی و حتی تغییرات درجه حرارت موسمی ، سبب جریان پیدا کردن روغن می شود که نباید رله بوخهولتز را بکار اندازد . پس از هر تریپ ترانس ، در اثر رله بوخهولتز باید گازهایی که در محفظه رله جمع شده است را خارج نمود تا شناور آن به حالت اولیه خود بازگردد.
در ضمن باید گازهایی را که به محفظه گاز رله خارج می کنیم ، از نظر قابلیت اشتعال مورد آزمایش قرار دهیم ، زیرا در صورتیکه ترانسفورماتور خوب تحت خلاء قرار نگرفته باشد ، هوای موجود در داخل روغن ، کم کم خارج شده و در رله جمع می گردد و می تواند سبب ظاهر شدن آلارم گردد .
همچنین ممکن است به طریقی هوا به داخل ترانسفورماتور نفوذ کرده باشد . این عمل در ترانسهایی که روغن آنرا جدیداً عوض کرده اند بیشتر پیش می آید . با وجود اینکه رله بوخهولتز یک رله بسیار خوبی است و می تواند از آغاز پیدایش نقص آن را تشخیص دهد ، و لیکن دارای محدویت هایی نیز هست که در ادامه ذکر می گردد .
محدودیت های رله بوخهولتز :


۱-فقط خطاهایی را تشخیص می دهد که در سطح روغن پایین تر از رله اتفاق افتاده باشد .
2- تنظیم کلید جیوه ای را نمی توان زیاد حساس گرفت ، زیرا در این صورت لرزشهای ناشی از بهره برداری ، زلزله ، شوکهای مکانیکی در خط و حتی نشستن پرنده ها ، ممکن است اشتباهاً آنرا به کار اندازند .
3- می نیمم زمان عمل کردن آن 0.1 ثانیه است و متوسط آن 0.2 ثانیه . چنین رله ای خیلی کند به حساب می آید ، و لیکن با وجود آن ارزش این رله بسیار بالاست .
4- از نظر اقتصادی رله بوخهولتز برای ترانسهای کمتر از kva 500 بکار برده نمی شود .

6- سوپاپ اطمینان یا لوله انفجاری ( شیر فشار شکن )


در اثر اتصال کوتاه ناگهانی و یا هر حادثة دیگر در هسته و سیم پیچها که منجر به ایجاد گاز شدید شود ، فشار داخل تانک می تواند به میزان خطرناکی افزایش یابد . برای جلوگیری از خطر انفجار تانک ، در بالای درپوش آن شیر فشار شکن نصب می گردد .
این شیزر در عرض چند میلی ثانیه عمل خواهد کرد و سبب تخلیه فشار خواهد شد . در همین موقع ، میکرو سویچی که همراه آن است ، سبب بسته شدن مدار تریپ می گردد . پس از کاهش فشار در اثر نیروی فنر ، شیر خود به خود بسته خواهد شد .
7- رادیاتور یا مبدل حرارتی

نظر به اینکه روغن دارای خاصیت عایقی خوب و همچنین تبادل حرارتی زیاد می باشد . در ترانسفورماتورها بعنوان خنک کننده مورد استفاده قرار می گیرد . جهت تبادل حرارتی بهتر با محیط اطراف ، اصولاً روغن از طریق رادیاتور و پمپ های روغن یک سیکل بسته را طی می نماید و حین عبور از رادیاتورها توسط فن ها با محیط اطراف تبادل حرارتی انجام می دهد . لازم به توضیح است در بعضی از ترانسفورماتورهای واحدهای آبی روغن توسط کولرهای آبی ( Heat exchanger ) خنک می شود .
8- پمپ و فن ها

جهت تبادل حرارتی بهتر با محیط اطراف ، اصولاً روغن از طریق رادیاتور و پمپ های روغن یک سیکل بسته را طی می نماید و حین عبور از رادیاتورها توسط فن ها با محیط اطراف تبادل حرارتی انجام می دهد .

معمولاً در ترانس های قدرت که مجهز به پمپ روغن می باشند ، یک نشان دهندة فولی روغن در مسیر بای پاس و به موازات مسیر پمپ های روغن نصب می شود که در شرایط روشن بودن پمپ ها و جاری بودن روغن ، صفحه معلق آن به صورت مایل قرار می گیرد . اما به خاموش شدن پمپ و یا قطع جریان روغن – به هر دلیل دیگر – صفحه بر اثر نیروی وزن پایین آمده و بصورت قائم واقع می شود . در این حالت ، اغلب سبب بسته شدن کنتاکتی خواهد شد که موقعیت این صفحه را در اتاق فرمان گزارش می نماید . همچنین از طریق دریچه شیشه ای ، موقعیت آن قابل رؤیت است .
10 – شیرهای نمونه برداری از روغن پایین و بالای تانک
11- شیرهای مربوط به پرکردن و تخلیه روغن ترانس
12- مجرای تنفسی و سیلیکاژل مربوط به تانک اصلی و تب چنجر
منبع ذخیره روغن توسط یک یا دو مجرای تنفسی به هوای آزاد مربوط می گردد و در ورودی آن یک ظرف شیشه ای کار گذاشته می شود که بسته به بزرگی منبع می تواند از یک یا چند قسمت تشکیل شده باشد . درون این ظرفها را با سیلیکاژل پر می کنند .
هنگامیکه بار ترانس زیاد باشد و روغن گرم شود بر اثر انبساط روغن مقداری از هوای داخل منبع ذخیره از طریق مجرای تنفسی خارج می شود . در انتهای ظرف سیلیکاژل یک مجرا وجود دارد که در بالای آن یک پیاله زنگی شکل بصورت معکوس قرار دارد و در ته ظرف مقداری روغن ترانس ریخته می شود . به این مجموعه تله هوا (air trap) میگویند .
هوا برای خارج شدن ا زمنبع ذخیره باید از این تله بگذرد هنگامیکه روغن منقبض می شود فشار داخل منبع ذخیره کاهش می یابد . و فشار هوای بیرون بر سطح روغن داخل تله ، سبب می گردد که سطح روغن داخل زنگ تا آنجا پائین بیاید که هوا بتواند از آن عبور کند و پس از گذشتن از سیلیکاژل به منبع ذخیره برسد . به این ترتیب روغن، ذرات معلق در هوا را می گیرد و سیلیکاژل که یک ماده رطوبت گیر است باعث جذب رطوبت هوا خواهد شد .
سیلیکاژل به صورت دانه های گرد کوچکی است که در شرایط خشک ، رنگ آن آبی است و با جذب رطوبت به رنگ صورتی در خواهدآمد . وقتی حدود 75% درصد از سیلیکاژل داخل ظرف تغییر رنگ داد باید آن را تعویض نمود . سیلیکاژل صورتی شده را برای بازیافت به آزمایشگاه می فرستند سلیکاژل از پایین ظرف شروع به تغییر رنگ می کند . اگر در مواردی مشاهده شود این تغییر رنگ از بالای ظرف شروع شده است به این معنی است که نشتی هوا وجود دارد و باید آن را برطرف نمود .
13- تابلوی کنترل
14- تابلوی مکانیزم تب چنجر
15- چرخ ها
16- پلاک مشخصات نامی 

ترانسهای قدرت T1 ,T2 (400/33KV) پست اتصالشان بصورت ستاره مثلث می باشد این بدان علت است که اتصال شماره – مثلث در پست های فرعی و در پایان خط انتقال بکار می رود و توسط آن ولتاژ فشار قوی به متوسط یا فشار ضعیف تبدیل می شود تا به ترانس توزیع متصل گردد .
از زیان دیگر این روش این است که چون هارمونی سوم جریان در مثلث بسته می تواند جریان یابد ، لذا جریان آن سینوسی بوده و در نتیجه ولتاژهای ثانویه سینوسی می باشند ( یعنی دارای هارمونی سوم ولتاژ نمی باشند ) .
کاربرد این اتصال :
1- پست های فرعی انتهای خط انتقال انرژی
2- تبدیل فشار قوی به فشار ضعیف
3- در مواردی که همه مصرف کننده ها سه فاز داشته باشند .
اتصال زیگزاگ :
همانگونه که از اسمش پیداست این اتصال در ترانس زیگزاگ استفاده شده است :
مزایای این اتصال : 1- از ثانویه ترانس قدرت در مقابل اتصال زمین حفاظت می کند .
2- نامتعادلی بار را شدیداً کاهش می دهد .
3- مانند اتصال مثلث هارمونی سوم ولتاژ را حذف می کند .
اتصال ترانس مصرف داخلی پست بصورت مثلث – ستاره می باشد : 33KV/380Vاین اتصال در سیستمهای توزیعی ( چهار سمبه ) بکار می رود که همزمان می تواند هم مصرف کننده های سه فاز را تغذیه نماید و هم بصورت تکفاز در مصارف خانگی و روشنایی استفاده شود .

قطع و وصل ترانسفورماتورهای قدرت :
جهت قطع ترانسفورماتور بایستی ابتدا بار ترانسفورماتوری که قرار است از مدار خارج گروه محاسبه شود . اگر امکان مانور دادن بار بر روی ترانسفورماتورهای پرالل وجود داشته باشد ، می توان پس از انجام مانور اقدام به قطع دژنکتور طرف ثانویه ترانسفورماتور نمود . بعد از آن پک ترانسفورماتور را در صورتیکه از نوع O.L.T.C باشد ، روی حالت زمان گذاشته و سپس دژکتور طرف اولیه قطع گردد .
در صورتیکه امکان مانور بار وجود نداشته باشد و یا خروج ترانسفورماتور اضطراری نباشد ، خاموشی به یکی از روزهای تعطیل یا در ساعاتی از شبانه روز که بار خروجی حداقل داشته باشد ، موکول می گردد . عمل وصل ترانسفورماتورها عیناً عکس عملیاتی است که در حالت قطع صورت می گیرد .

تجهیزات اندازه گیری و حفاظت ترانسفور ماتور 165MVA یا 62.5MVA پست 400KV

1- ترانسفورماتورهای جریان
2- نشان دهنده درجه حرارت سیم پیچ
3- نشان دهنده درجه حرارت روغن
4- Pressure relief valve
5- سیلیکاژل Dehy drating breather ( محفظه سیلیکاژل )
6- رله بوخهولتز Buchholz relay
7- Gas collector
8- کیج مغناطیسی سطح روغن

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

نقش شارژر ها در پست های برق

 

شارژر وسیله ای است که طبق اصول الکترونیک قدرت کار کرده و ولتاژ متناوب را به مستقیم تبدیل می نماید . جریان مستقیم همیشه در یک مسیر جاری می شود ( همیشه مثبت و یا همیشه منفی است ) ولی ممکن است میزان آن کاهش یا افزایش پیدا کند . باتری ها و رگولاتورها ،ولتاژ مستقیم می دهند و این ولتاژ برای مدارهای الکترونیکی مناسب است . اکثر منابع تغذیه شامل یک تبدیل کننده ترانسفورماتوری هستند که جریان اصلی غیر مستقیم را به یک جریان غیر مستقیم کم و بی خطر تبدیل می کنند . سپس این جریان کم و بی خطر توسط مدارات یکسو کننده جریان از غیر مستقیم به مستقیم تبدیل می شود . البته این ولتاژ مستقیم یک ولتاژ متغییر می باشد و برای مدارهای الکترونیکی مناسب نیست و لذا برای صاف کردن سطح ولتاژ مستقیم از یک سری خازن و سلف استفاده می شود تا ولتاژ مستقیم برای مدارات الکترونیکی حساس قابل استفاده شود . امروزه شارژر ها با ریپلی بسیار پائین در ولتاژ خروجی و نویزی کمتر از 2 میلی ولت و سازگار با منحنی سافومتریک تولید میشود. شارژرها را بر اساس ظرفیت و توان و ولتاژ باطریها انتخاب و تهیه می نمایند

هنگام تهیه دقت باید شود در هنگام استفاده چه لوازم حفاظتی و اندازه گیری نیاز است و شرایط نگهداری و سرویس آن چگونه است . شارژرها امروزه به انواع لوازم اندازه گیری خودکار مجهزند و باطریها را همیشه در حالت شارژ کامل نگه میدارند . شارژرها عموما بطور ایستاده تهیه میشوند و تمام لوازم آن در همان قالب نصب میشود . لوازم قابل تنظیم قابل دسترس و لوازم عموما قدرت در پشت تجهیزات دیگر نصب میشوند . جای نصب تجهیزات بسیار مهم است مثلا برد کنترل باید جایی نصب باشد که گرمای تجهیزات در حین کار کمتر بروی آن اثر بگذارد . در شارژرها حالتهای مختلفی از شارژ باید در دسترس باشد تا در مواقع ضروری جهت بهینه سازی ولتاژ چه برای باطریها و چه برای مصرف کننده اقدام شود .

در همه شارژرها جدای از لوازم کنترلی و اندازه گیری متفاوت چند وسیله کلی وجود دارد که  کار تبدیل برق را انجام می دهد ، ترانس کاهنده ، دیودهای یکسو کننده و  فیلترها . در شارژرهای با توان بالاتر از ولتاژ سه فاز استفاده میشود .  مزیت ولتاژ سه فاز نسبت به تکفاز در شکل موج خروجی  آنست که پس از تبدیل، موجهای خیلی کوتاهتری دارند و به شکل موج ولتاژ مستقیم بیشتر شبیه است . البته در بعضی شارژرها ولتاژ 380( تک فاز 380 و نول 380 ) نیز استفاده میشود ( بیشتر در شارژرهای پستهای کمپکت ) خروجی های ترانس هنوز ولتاژ متناوب است و توسط دیودها تبدیل به ولتاژ مستقیم شده و با استفاده از سلف ها و خازنها  نویزهای آنرا محدود  و حذف می نماید .همانطور که در شکل موجها ، نشان داده شده با اضافه نمودن هر قطعه میتوان شکل موج خروجی را بهینه نمود. 

اصول کار شارژر:

در بیشتر شارژرها امروزه اصول کار  تریستوری است . تریستورها وقتی فعالند که فرمانی از گیت خود دریافت کنند.   تریستور با گرفتن فرمان از برد کنترل ولتاژ را عبور می دهد و باید سرهای مثبت و منفی در آن ( همانند دیودهای معمولی ) رعایت گردد. تریستورها همانند دیود ها تنها نیم سیکل مثبت موج سینوسی ولتاژ متناوب را عبور میدهند. تریستورها سه سر دارند آند ، کاتد و گیت ، تریستورها با ولتاژ مستقیم کار می کنند ، در حقیقت تریستور یک کلید خودکار است که جریان را به نسبت مورد نیاز از خود عبور می دهـد. تریستورها که بوسیله پالس کنترل میشوند ، پالسها را از یک رگلاتور ( تنظیم کننده ) الکترونیکی در برد جهت تنظیم و تاخیر زمانی نقطه آتش تریستور بکار میرود دریافت می کند که در واقع لحظه اعمال پالس را کنترل می کند . رگلاتور مانند یک مقایسه کننده رفتار کرده به اینصورت که سیگنال ولتاژ ایجاد شده در خروجی را با یک ولتاژ مرجع داخلی مقایسه می نماید ، تفاوت ایجاد شده اعمال پالس ها را تسریع بخشیده و یا به تاخیر می اندازد و بدین ترتیب ولتاژ خروجی تنظیم میشود .شارژرها دوحالت شارژ دارند که در جلوتر بیان میشود تنها این مطلب قابل ذکر است که در مد شارژ دستی ، که با تغییر وضعیت یک سلکتور یا پوش باتن انجام میشود اعمال پالس ها را ما و با تغییر پتانسومتر مخصوص همین کار در برد کنترل انجام میدهیم و نقطه آتش را تنظیم میکنیم .ترانسهای شارژرها ممکن است دارای چند خروجی باشند که اغلب خروجی های دیگر جهت تغذیه برد کنترل و یا برد آلارمی و دیگر رله های اندازه گیری استفاده میشوند. سلف ها تنها سیم پیچه هایی هستند که باعث از بین رفتن نویز های خروجی پس از یکسو سازی دیودها و تریستورها می شود.

 درشارژرهای قدیمی نویز و ریپل خروجی هنگام استفاده از شارژر بصورت مجزا از باطری بسیار زیاد بوده که امروزه با استفاده از یک سری خازن  ( بطور موازی ) به همراه سلف( که بطور سری قرار میگیرد) ریـپل خروجی بسیار پائین و در حدود 1% میباشد و جهت تغذیه رله ها بطور جدای از باطریها میشود استفاده نمود .

در شارژرها بسته به نوع آنها ممکن است از پل تمام تریستوری و یا نیمه تریستوری استفاده گردد. کلاً در شارژر ها سه نوع دیود بکار میرود . دیودهای سد کننده ، دیودهای اتصال معکوس ( حفاظت در برابر اتصال معکوس باطریها ) و دیودهای دراپر ( جهت اعمال ولتاژ نامی به بار

دیود های یکسوساز عموما" در مدارهای جریان متناوب بکار برده می شوند تا با کمک آنها بتوان جریان متناوب (AC) را به مستقیم (DC) تبدیل کرد. این عملیات یکسوسازی یا Rectification نامیده می شود. از مشهورترین این دیودها می توان به انواع دیودهای 1N400x و یا 1N540x اشاره کرد که دارای ولتاژ کاری بین 50 تا بیش از 1000 ولت هستند و می توانند جریان های بالا را یکسو کنند. این ولتاژ، ولتاژی است که دیود می تواند بدون شکسته شدن - سوختن - در جهت معکوس آنرا تحمل کند. دیودهای یکسوساز معمولآ از سیلیکون ساخته می شوند و ولتاژ بایاس مستقیم آنها حدود 0.7 ولت می باشد. شما می توانید با قرار دادن فقط یک دیود در مسیر جریان متناوب مانع از گذر سیکل منفی جریان در جهت مورد نظر در مدار باشید به شکل اول دقت کنید که چگونه قرار دادن یک دیود در جهت موافق، فقط به نیم سیکل های مثبت اجاز خروج به سمت بار را می دهد. به این روش یکسوسازی نیم موج یا Half Wave گفته میشود. بدیهی است برای بالابردن کیفیت موج خروجی و نزدیک کردن آن به یک ولتاژمستقیم باید در خروجی از خازن هایی با ظرفیت بالا استفاده کرد. این خازن در نیم سیکل مثبت شارژ می شود ودر نیم سیکل منفی در غیاب منبع تغذیه ، وظیفه تغذیه بار را برعهده خواهد داشت .ظرفیت خازنها بسته به نوع دستگاه و توان آن خواهد بود .خازنهای استفاده شده از نوع الکترولیتی هستند، پس باید مد نظر داشت که در صورت گرمای بیشتر از حد باعث نشتی در این نوع خازنها و اگر حرارت خیلی بالا رود باعث انفجار خازن و با توجه به وجود الکترولیت در آن باعث شعله ور شده الکترولیت نیز خواهد شد . ما برای آنکه بتوانیم از نیمه منفی موج ورودی که در نیمی از سیکل جریان امکان عبور به خروجی را ندارد، استفاده کنیم باید از مداری بعتوان پل دیود استفاده کنیم. پل متشکل از چهار دیود به یکدیگر متصل می باشد. جریان متناوب به قسمتی که دو جفت آند و کاتد به یکدیگرمتصل هستند صل می شود و خروجی از یک جف آند و یک جفت کاتد به یکدیگر متصل شده گرفته می شود. روش کار به اینصورت است که در سیکل مثبت مدار ( شکل مداری صفحه قبل ) دیودهای 1 و 2 عمل کرده و خروجی را تامین میکنند و در سیکل منفی مدار دیودهای 3 و 4 عمل می کند و باز خروجی را در همان وضعیت تامین می کند. خازن ها هم کارشان صاف نمودن ولتاژ مستقیم خروجی است . شکل موج های خروجی پس از خازن را در نمودارها گواه بر ضرورت نصب آنها در شارژر است .

در شارژرها وسایل حفاظتی مختلفی نصب میشود از جمله رله RFI جهت حذف فرکانس های رادیویی و جلو گیری از تداخل و برگشت آنها بروی شبکه ، سیستم خنک کننده که بیشتر در شارژرها با توان بالا استفاده می کردد و رله های کنترل فاز ورودی نیز نصب میشود که نوسان و توالی فازها را کنترل می نماید این رله ها در زمانی که ولتاژ بالا میرود برق را قطع میکنند و بسته به نوع تنظیم رله ، عمل می نماید واگر توالی فاز مشکل داشته باشد عملا خللی در جریان شارژ وجود نخواهد داشت اما رله آلارمی را ارسال مینماید . رله ولتاژ DC نیز ممکن است در شارژر تعبیه شود که کنترل ولتاژ مستقیم را بر عهده دارد  و در صورت کم و یا زیاد شدن بیش از حد ولتاژ آلارمی را ارسال می نماید . رله زمین نیز مورد استفاده در شارژرها ست و کار آن بررسی ولتاژ سر مثبت و منفی با زمین است و در صورتی که توازن بر قرار نباشد آلارمی را ارسال میکند . علاوه بر این رله ها در صورت بروز هر اشکال دیگری در شارژر و یا قطع کردن فیوزهای مربوط آلارم به صدا در آمده تا نسبت به رفع عیب آن اقدام شود . جهت فرستادن آلارم به راه دور نیز در شارژرها  ترمینالهایی جهت آن استفاده میشود.

سیستم حفاظت تابلو شارژر نیز حائز اهمیت است مثلا در اغلب شارژرها از درجه حفاظت IP 21  استفاده میشود و کلاس رطوبت آن بخصوص در منطقه با رطوبت بالا باید مورد نظرمی باشد در شارژر ها بیشتر از کلاس F  استفاده میشود. بنا به در خواست کار فرما جهت حفاظت دستگاه از برقزدگی نیز میتوان از برقگیر های مخصوص (  VDR ) در تابلوها استفاده نمود .

  در شارژرها  دو نوع وضعیت برای شارژ وجود دارد . 1- در وضعیت اتومات 2- در وضعیت دستی

در هر دو وضعیت ، حالتهای مختلف شارژ وجود دارد و در حالت  خودکار با تشخیص وسایل اندازه گیری  حالت مناسب شارژ فعال می شود و در حالت دستی نیز حالت شارژ قابل تغییر است . در تغییر حالت شارژ به طور دستی باید توجه داشت ولتاژ و جریان بیش از حد بالا نرود تا برای دستگاههای مصرف کننده ضرر نداشته باشد.

حالت شارژ نگهداری : در این حالت از شارژ باطریها را با ولتاژی برابر با 2.20 با تلرانس 5% شارژ می کنند این حالت از شارژ جریان ضعیفی را به باطریها اعمال می کند و باعث ثابت ماندن ولتاژ در خروجی باطریها و جبران تلف داخلی ولتاژ باطری میشود .علی رغم تغییرات در جریان بار و یا تغذیه ورودی ولتاژ اعمالی ثابت می ماند .

حالت شارژ سریع : در این حالت شارژ بسته به ولتاژ باطری و یا زمان قطع برق اصلی شارژر و اندازه زمان شارژ در این حالت ، شارژر تا سپری شدن زمان تنظیمی ، باطریها را با ولتاژی بین 2.20 تا 2.40 تغذیه میکند، بدیهی است در این زمان ، جریان شارژر هم بیشتر از حالت شارژ شناور یا نگهداری خواهد بود.

حالت شارژ اولیه : در این حالت از شارژ نباید بار به شارژر متصل باشد و تنها باطری به شارژر متصل است و بنا به دستورالعمل باطریها نسبت به شارژ آنها اقدام می کنیم. در این حالت ولتاژ باطریها در مراحل شارژ تا ولتاژ 2.50 تا 2.70 نیز ممکن است برسد . در این زمان رله های DC از مدار خارج خواهند شد . در این شارژ باید اقدامات ایمنی در باطریها را بخاطر تولید حجم زیادی از گازهای اکسیژن و هیدروژن در دستور کار داشت .هنگام نصب شارژر حتما باید سیم ارت آن را وصل نمود و شارژر تراز نصب گردد . شارژر باید در جایی که نصب میشود به سهولت در دسترس و نشانگرهای آن قابل دید باشد . در هنگام نصب لازم است کلیه رله ها تست و ترمینال ها بازدید گردند و کلیه اتصالات چک شوند و کارت سرویس و نقشه مدارات شارژر درون آن قرار گیرند.رعایت فاصله شارژر از دستگاههای دیگر و دیوار لازم است تا به سهولت هوا جریان داشته وخللی درتبادل حرارتی وجود نداشته باشد.

 یکی از خصوصیات شارژرها این است که در زمانی که جریان پائین و زیر حد جریان نامی دستگاه است ، دستگاه شارژر بصورت منبع ولتاژ کار می کند و هنگامی که میزان جریان بالا برود ( حتی تا حد نامی ) دستگاه بصورت منبع جریان عمل می کند . در این حالت چراغ مربوط به جریان محدود در شارژر روشن شده و جریان ثابت ولی ولتاژ با کمی افت به مجموعه باطریها و بار که با هم تشکیل سیستم قدرت DC  را می دهند اعمال میشودو با بالا آمدن ولتاژ در باطریها ، جریان کم میشود و در این حالت چراغ مربوط به جریان محدود خاموش خواهد شد و دستگاه تبدیل به منبع ولتاژ میشود.

اتصال دو دستگاه شارژر به یک بانک باطری در صورتی که بصورت موازی بسته شوند هیچ اشکالی ندارد و بهتر است محل اتصال بروی شینه های مسی  در یک تابلوی جداگانه بسته شود و مزیت آن اینست که جریان بیشتری را می توان از آن گرفت و حتی اگر یک شارژر هم به باطری متصل باشد و جریان از حد جریان نامی شارژر هم بالا تر برود ، باطریها به عنوان منبع پشتیبان به کمک شارژر می آید و تغذیه مصرف کننده را بر عهده می گیرند .

کابلهای وارده به شارژر باید سطح مقطع مناسبی داشته باشند وطبق ظرفیت انتخاب شوند و همچنین کابلهای خروجی نیز باید مناسب انتخاب گردند. در داخل شارژر نیز وایرها و کابلهای هر قسمت باید در داخل داکت و یا روکش مناسب را دارا باشند و از کابلشوهای پرسی با روکش عایق استفاده گردد. شارژرها ورودی برق متناوب تک یا سه فاز دارند و ترمینالهای خروجی آن جهت بار و باطری نیز تعبیه می شود و تفاوت این دو ترمینال خروجی در این است که در زمانهای مختلف ممکن است ولتاژ ترمینال باطری متفاوت باشد ( بسته به نوع شارژ ) اما ولتاژ ترمینال بار همیشه در حد نرمال و نامی شارژر باقی می ماند ، این ولتاژ ثابت را دیود های دراپر تامین می نمایند بدین صورت که در زمان شارژ های مختلف و ولتاژهای بیشتر از نامی شارژر در مدار هستند و هنگامی که ولتاژ در حال کاهش باشد ( مثلا در زمان قطع شارژر ) این دیودها از مدار خارج ( بای پس ) میشوند .ترمینال های خروجی دیگری نیز ممکن است تعبیه شود مثلا برای ارسال آلارم و یا ترمینالی جهت پارالل کردن دو شارژر )ترجیحا هم تیپ و هم توان (.

فیوزهای حفاظت دیود ها از نوع بسیار سریع انتخاب میشوند و هنگام تعویض آن باید دقیقا رعایت گردد. آمپرمترهای شارژر عموما با شنت موازی هستند و در شارژرها آمپر بار و جریان کل خروجی شارژر  قابل اندازه گیری است. ولت متر در شارژرها نیز قادر به قرائت ولتاژهای بار و باطری هستند .( در نمونه های جدید شارژرها ).

معمولا برد های کنترل ترانس تغذیه جداگانه ای با ولتاژهای مختلف دارند که دانستن این ولتاژها در سر ترمینالهای برد ها میتواند عیب یابی احتمالی را سرعت بخشند و یا فیوزهای شیشه ای روی بردها باید مورد توجه باشند.

در بعضی مواقع احتیاج است به همراه شارژر، UPS و یا اینورتر نیز تواما در یک دستگاه ( تابلو) قرار داده شوند تا از باطریها جهت برقراری ولتاژ AC در مواقع ضروری استفاده گردد که در این حالت هم، شارژر همان وظیفه قبلی را به درستی باید انجام دهد .

 

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

تجهیزات پست (3)

انواع کلیدهای قدرت

   ۱- سکسیونر : 

 سکسیونر باید در حالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار می سازد و مانع افت ولتاز می شود.لذا باید مقاومت عبور جریان در محدوده سکسیونر کوچک باشد تا حرارتی که در اثر کار مداوم در کلید ایجاد می شود از حد مجاز تجاوز نکند .این حرارت توسط ضخیم کردن تیغه و بزرگ کردن سطح تماس در کنتاکت و فشار تیغه در کنتاکت دهنده کوچک نگهداشته می شود .در ضمن موقع بسته بودن کلید نیروی دینامیکی شدیدی که در اثر عبور جریان اتصال کوتاه بوجود می آید .باعث لرزش تیغه یا احتمالا باز شدن آن نگردد.از این جهت در موقع شین کشی و نصب سکسیونر دقت باید کرد تا تیغه سکسیونر در امتداد شین قرار گیرد .بدین وسیله از ایجاد نیروی دینامیکی حوزه الکترومغناطیسی جریان اتصال کوتاه جلوگیری بعمل آید.

 موارد استعمال سکسیونر: همانطور که گفته شد اصولا سکسیونر ها وسائل ارتباط دهنده مکانیکی و گالوانیکی قطعات و سیستمهای مختلف می باشند و در درجه اول بمنظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق زدگی بکار برده می شوند.بدین جهت طوری ساخته می شوند که در حالت قطع یا وصل محل قطع شدگی یا چسبندگی بطور واضح و آشکار قابل رویت باشد .

از آنجاییکه سکسیونر باعث بستن یا باز کردن مدارالکتریکی نمی شود برای باز کردن یا بستن هر مدار الکتریکی فشار قوی احتیاج به یک کلید دیگری بنام کلید قدرت خواهیم داشت که قادر است مدار را تحت هر شرایطی باز کند و سکسیونر وسیله ای برای ارتباط کلید قدرت و یا هر قسمت دیگری از شبکه که دارای پتانسیل است به شین می باشد .طبق قوانین متداول الکتریکی جلوی هر کلید قدرتی از 1کیلوولت به بالا و یا هر دو طرف در صورتیکه ان خط از هر دو طرف پتانسیل می گیردسکسیونر نصب می گردد. برای جلوگیری از قطع ویا وصل بی موقع ودر زیر بار سکسیونر معمولا بین سکسیونر وکلید قدرت چفت وبست(مکانیکی یا الکتریکی)بنحوی برقرار می شود که با وصل بودن کلید قدرت نتوان سکسیونر را قطع ویا وصل کرد. بر خلاف کلید های هوایی ،سکسیونرها قادر به قطع هیچ جریانی نیستند .آنها فقط در جریان صفر باز و بسته می شوند . این کلیدها اصولا جدا کننده هستند که ما را به جدا کردن کلیدهای قدرت روغنی ، ترانسفورماتوها، خطوط انتقال و امثال آنها از شبکه زنده قادر می سازند .سکسیونرها از لوازمات تعمیراتی وتغییر مسیر جریان میباشند.

انواع سکسیونر :

1- سکسیونر تیغه ای یا اره ای

2- سکسیونر کشویی

3- سکسیونر دورانی

4- سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف

سکسیونر تیغه ای یا اره ای:

برای قطع و وصل ولتاز و حفاظت مطمئن در زمان عملکرد استفاده می شود و بیشتر برای فشار متوسط کاربرد دارد . بر حسب میزان جریانی که از آن عبور می کند تیغه های آن می تواند از ساده به دوبل و از نوع تسمه ای به پروفیلی و میله ای و لوله ای تغییر یابد . نوع اهرمی آن در فشار قوی وفوق فشار قوی کاربرد دارد . این سکسیونر ها به دلیل وجود شرایط جوی و وجود تنش های مختلف بایستی طوری نسب شود که در اثر نیروی برف یا باد به راحتی وصل نگردد.

سکسیونر کشویی:

برای عملکرد ،سکسیونر در جایی استفاده می شود که عمق تابلو کم باشد . این سکسیونرها بیشتر به صورت میله ای در جهت عمودی قطع و وصل می شود و بیشتر در فشار متوسط کار برد دارد .

سکسیونر دورانی:

بیشتر در شبکه های 63Kv به بالا استفاده می شود و عملکرد این سکسیونر به صورت دو بازو در یک پل که جهت چرخش آنها 90 درجه معکوس همدیگر می باشند این نوع کلید در شرایط جوی نا مناسب مقاومت خوبی از خود نشان میدهد.

سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف:

این نوع سکسیونرها بیشتر در شبکه فوق فشار قوی کاربرد دارند و به لحاظ آنکه هر قطب روی یک پایه سوار است لذا از نظر جایگیری در پست حجم کمتری اشغال می کند و بیشتر زیر خط فشار قوی نصب می گردد.

سکسیونر با قطع زیر بار :

این سکسیونرها بدلیل جلوگیری از حجم زیاد پست و جلوگیری از مانور اپراتور و همچنین برای جلوگیری از اینترلاک (تنش) بین سکسیونر و دژنکتور طوری طراحی می شوند که برای قطع و وصل خطی کوچک و یا فیدرهای تغذیه و یا راه اندازی موتورهای فشار قوی و همچنین وصل آنها حدود 5/2 تا10 برابر قدرت قطع آنهاست و جریان قطع این کلیدها 2تا 5/2 برابر جریان نامی است . این نوع سکسیونرها دارای محفظه قطع ضعیفی می باشند که از نوع هوایی می باشند. 

 2- دژنکتور : 

کلیدهای قدرت برای قطع جریانهای عادی و اتصال کوتاه طراحی می شوند .آنها مانند کلیدهای بزرگی رفتار میکنند که توسط شصتی های محلی و یا سیگنالهای مخابراتی توسط سیستم حفاظت از دور می توانند باز ویا بسته شوند . بنابر این ، کلیدهای خودکار در صورتی که جریان و ولتاز خط از مقدار تنظیم شده کمتر و یا بیشتر شوند , دستور قطع را از طریق رله دریافت می کند.

مهمترین کلید های قدرت به شرح زیر می باشند :

کلید قدرت روغنی (OCBS)

کلید قدرت هوایی

کلید قدرت SF6

کلید قدرت خلا

کلید قدرت روغنی (OCBS):

این کلید از بک تانک فولادی پر از روغن عایقی تشکیل شده است.اگر اضافه باری به وجود آید ،پیچک قطع یک فنر قوی را آزاد می کند که سبب کشیده شدن میله عایق وباز شدن کنتاکت ها میگردد . به محض جدا شدن کنتاکت ها جرقه شدیدی ایجاد می شود که سبب تبخیر روغن در اطراف جرقه می گردد . فشار گاز های داغ ایجاد اغتشاشی در اطراف کنتاکت ها میکند که سبب چرخش روغن خنک در اطراف قوس شده ،آن را خا موش می کند . در کلیدهای پر قدرت مدرن قوس در مجاورت یک محفظه انفجار قرار میگیرد، به طوری که گازهای داغ سبب جریان شدید روغن می گردند . این جریان شدید در اطراف قوس برای خاموش کردن آن جاری می شود . سایر انواع کلیدهای قدرت به صورتی طراحی شده اند که قوس الکتریکی در آن توسط یک میدان مغناطیسی خودایجاد شده منحنی وار و طولانی می شود و به قوس در برابر یک سری بشقاب های عایقی دمیده می شود ، به طوری که قوس تکه تکه شده خنک می شود .

کلید قدرت هوایی:

این کلید ها مدار با دمیدن هوای فشرده با سرعت ما فوق صوت به کنتاکت های باز شده قطع می کنند . هوای فشرده در یک مخزن با فشار حدود MPa3 ذخیره شده و توسط یک کمپرسور در پست پر می شود . پر قدرتترین کلید قدرت می تواند جریانهای اتصال کوتاه 40 کیلو آمپر را در ولتاز خط 765 کیلو ولت را در مدت زمان 3 تا 6 سیکل در یک خط hz60 قطع کند . صدایی که از دمیدن هوا ایجاد می شود آن قدر بلند است که از صدا خفه کن در صورت نزدیکی کلید قدرت به مناطق مسکونی باید استفاده می شود .

کلید قدرت SF6:

این کلید کاملا بسته و با گاز عایق شده در هر کجا که فضا کم با شد مانند پست های اول شهر به کار می رود . این کلید ها از انواع دیگر با قدرت های مشابه خیلی کوچکتر و از کلید های هوایی نیز کم صداتر است.

کلید قدرت خلا:

این کلید ها با اصول متفاوتلی از دیگر کلید ها کار می کنند ، زیرا هیچ گازی برای یونیزه شدن در موقع باز شدن کنتاکت ها وجود ندارد . این کلیدها کاملا آب بندی می باشند ودر نتیجه ساکت بوده وهیچ گاه در معرض آلودگی هوا قرار نمی گیرند . ظرفیت قطع انها به حدود kv 30 محدود می شود و برای ولتازهای بالاتر از اتصال سری چند کلی استفاده می شود . از این کلیدها اغلب در سیستم های مترو استفاده می شود.

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

مبانی طراحی دکل های فشار قوی

 

برای بهینه‌سازی‌ ابعاد و وزن‌ دکلهای‌ خطوط انتقال‌ نیرو، ‌عوامل‌ مختلفی‌ از جمله‌ مشخصه‌ هادیها، آرایش‌ فازها و فاصله‌ آنها تا دکلها دخالت‌ دارند. 

گرچه‌ نقش‌ هر یک‌ از عوامل‌ جوی‌ و محیطی‌، بسیار مهم‌ است‌،  اما فاصله‌هادیها تا بدنه‌ یا بازوی‌ برجها، نقش‌ مؤثرتری‌ را در طراحی‌ ابعاد و وزن‌ دکلها یا برجهای‌خطوط انتقال‌ نیرو دارد.   

مقایسه ابعاد دکلهای‌طراحی‌ شده‌ در کشور ایران‌ با چند نمونه‌ از دکلهای‌ مربوط به‌ خطوط انتقال‌ نصب‌ شده‌ درچند کشور خارجی‌ نشان‌ می‌دهد در طراحی‌ دکلهای‌ خطوط انتقال‌ نیرو، فواصل‌ فازها از بدنه‌ دکلها و از یکدیگر، بیشتر از حد مورد نیازاست‌ که‌ این‌ امر نشانگر در نظر گرفتن‌ ضریب‌ اطمینان‌ بالا بوده‌ که‌ موجب‌ افزایش‌ وزن‌آنها و در نتیجه‌ قیمت‌ خطوط انتقال‌ نیرو می‌شود. 

گرچه‌ ابعاد و وزن‌ دکلها به‌ عوامل‌ بسیارمتعددی‌ از جمله‌ فاصله‌ اسپن‌، سرعت‌ و زاویه‌وزش‌ باد، ضخامت‌ یخ‌، وزن‌ و قطر هادی‌ وعوامل‌ دیگر وابسته‌ است‌ اما در یک‌ شرایط معین‌، فواصل‌ فازها یکی‌ از عوامل‌ مهم‌ ومؤثر در طراحی‌ دکلهای‌ خطوط انتقال‌ نیرواست‌. با افزایش‌ فاصله‌ هادیها از بدنه‌ یا بازوی‌ دکلها، نیروی‌ تحمیلی‌ بر آنها تغییر می‌کند که‌ این‌ امر سبب‌ افزایش‌ ابعاد، وزن‌ وقیمت‌ آنها می‌شود.  

توجه‌ به‌ این‌ بخش‌ از طراحی‌، می‌تواند عامل‌ مؤثری‌ در کاهش‌هزینه‌های‌ مربوط به‌ ساخت‌ دکلها و در نتیجه‌سرمایه‌گذاری‌ خطوط انتقال‌ نیرو باشد .بررسی‌ فواصل‌ فازی‌ در مراجع‌ مختلف‌نشان‌ می‌دهد با وجود مدلها و روابط متعددی‌ که‌ برای‌ محاسبه‌ فواصل‌ فازی‌ ارایه‌ شده‌ است‌، در عمل‌ فواصل‌ فازها حتی‌ در شرایط محیطی‌ یکسان‌، برابر نیست‌ که‌ وجود دکلهای‌ متنوع‌ با ابعاد و وزن‌ مختلف‌ درشبکه‌های‌ برق‌رسانی‌ ایران‌ مؤید این‌ مطلب‌ است‌.  با توجه‌ به‌ اهمیت‌ فواصل‌ فازها وجای‌گذاری‌ هادیها در طراحی‌ دکلها، پهنای ‌باند عبور و در نتیجه‌ سرمایه‌گذاری‌ خطوط انتقال‌ نیرو، بایستی مد نظر قرار گیرند.


معیار انتخاب‌ فواصل‌ فازی‌
در خطوط انتقال‌ نیرو فاصله‌ فازها تا بدنه‌برجها یا فاصله‌ فاز تا فاز به‌ عوامل‌ متعددی‌ ازجمله‌ اضافه‌ ولتاژها، شرایط جوی‌ و محیطی‌ وسایر مشخصات‌ فنی‌ خطوط، وابسته‌ است‌ امابه‌ هر حال‌ دامنه‌ تغییرات‌ آن‌ قابل‌ محاسبه‌است‌. از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ ممکن‌ است‌ اضافه‌ ولتاژها یا پدیده‌های‌ جوی‌ رخ‌ دهد، لذافاصله‌ فازها می‌تواند با پذیرش‌ احتمال‌ کم‌ یازیاد برای‌ وقوع‌ جرقه‌ در فواصل‌ هوایی‌،افزایش‌ یا کاهش‌ یابد. برای‌ روشن‌ شدن‌مطلب‌، به‌ تأثیرگذاری‌ عوامل‌ مؤثر و مختلف‌در این‌ زمینه‌ به‌ طور اختصار اشاره‌ می‌شود.

الف‌) عوامل‌ موثر در فواصل‌ فازی‌
در محاسبه‌ حداقل‌ فاصله‌ فازها تا بدنه‌دکلها عوامل‌ متعددی‌ دخالت‌ دارد که‌ از جمله‌می‌توان‌ به‌ این‌ موارد اشاره‌ کرد:


- ولتاژ خط انتقال‌
- وزن‌ و قطر هادیها
- قطر یخ‌ روی‌ هادیها
- درجه‌ حرارت‌ هادیها
- سرعت‌ و زاویه‌ وزش‌ باد
- شرایط جوی‌ و محیطی‌ مسیر
- فلش‌ هادیها
- فاصله‌ پایه‌ها
- قابلیت‌ اطمینان‌ یا درصد ریسک‌پذیری‌.
این‌ عوامل‌ عمدتا در نزدیک‌سازی‌فاصله‌ فازها به‌ بدنه‌ دکلها در شرایط وزش‌ باددخالت‌ دارند. اما در هر شرایطی‌، حداقل‌فاصله‌ فازها تا بدنه‌ دکلها در هر جهت‌ نباید ازرقمی‌ که‌ از طریق‌ اضافه‌ ولتاژهای‌ ناشی‌ از کلیدزنی‌ یا صاعقه‌ به‌ وجود می‌آیند کمترباشد. شایان‌ ذکر است‌ که‌ در برخی‌ از مراجع‌،سرعت‌ باد ماکزیمم‌ در زمان‌ وقوع‌ حداکثراضافه‌ ولتاژ، منظور نمی‌شود.

ب‌) حداقل‌ فاصله‌ افقی‌ هادی‌ تا دکل‌
در جای‌گذاری‌ هادیها در روی‌ دکلها بایددقت‌ شود که‌ فاصله‌ هادیها با بدنه‌ یا بازوی‌دکلها در هیچ‌ قسمت‌، از مقدار مشخصی‌،کمتر نباشد این‌ فاصله‌ تابعی‌ از مقدار اضافه ‌ولتاژهای‌ ناشی‌ از صاعقه‌ و کلیدزنی‌ و درصد ریسک‌پذیری‌ است‌.

برای‌ محاسبه‌ حداقل‌ فاصله‌ هوایی‌ درهر سطح‌ از ولتاژ لازم‌ است‌، با توجه‌ به‌ مقادیراضافه‌ ولتاژهای‌ ناشی‌ از کلیدزنی‌ و صاعقه‌،حداقل‌ فاصله‌ هوایی‌ محاسبه‌ شود.
ضمنا برای‌ سهولت‌ مقایسه‌ و محاسبه‌،حداقل‌ فاصله‌ هوایی‌ مجاز فازها تا بدنه‌دکلها با توجه‌ به‌ روابط ریاضی و برحسب‌مقادیر مختلفی‌ از اضافه‌ ولتاژهای‌ صاعقه‌ وکلیدزنی‌ نیز محاسبه‌ می گردد. حداقل‌ فاصله ‌هوایی‌، تنها به‌ مقدار ولتاژ بستگی‌ ندارد، بلکه‌تابعی‌ از نوع‌ اضافه‌ ولتاژ نیز است‌. به‌ عبارت‌دیگر این‌ مطلب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ ولتاژشکست‌ هوا ضمن‌ این‌ که‌ به‌ قدر مطلق‌ ولتاژبستگی‌ دارد، به‌ شکل‌ موج‌ آن‌ نیزوابسته‌ است‌به‌ عبارت‌ دیگر برای‌ مقادیر یکسانی‌ از اضافه ‌ولتاژهای‌ صاعقه‌ و کلیدزنی‌، حداقل‌ فاصله‌هوایی‌ مجاز یا فواصل‌ فازها از یکدیگر (یا بابدنه‌ دکلها) برای‌ اضافه‌ ولتاژ کلیدزنی‌ بیشتراز اضافه‌ ولتاژ ناشی‌ از صاعقه‌ است‌.

فاصله‌ فاز تا بدنه‌ دکل‌
در صورتی‌ که‌ زنجیره‌ مقره‌ها در اثر وزش‌باد دچار نوسان‌ نشود، حداقل‌ فاصله‌ فاز تا بدنه‌ دکلها را می‌توان‌ معادل‌
L در نظر گرفت. اما در عمل‌ وزش‌ باد سبب‌ انحراف‌ زنجیره‌ مقره‌ها به‌ سمت‌ دکلهامی‌شود که‌ این‌ اقدام‌ موجب‌ نزدیک‌ شدن‌فازها به‌ بدنه‌ یا بازوی‌ دکلها می‌شود. لذا اگر هدف‌، تعیین‌ محل‌ مناسب‌ برای‌ نصب‌زنجیره‌ مقره‌ها باشد باید این‌ مطلب‌ مدنظرقرار گیرد.
لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ که‌ تنظیم‌ فاصله‌هادیها در سر دکلها به‌ معنی‌ مناسب‌ بودن‌فواصل‌ فازی‌ در خط انتقال‌ نیست‌، بلکه‌ بایدفاصله‌ فازها در وسط پایه‌ها نیز کنترل‌ شود.چون‌ ممکن‌ است‌ در اثر وزش‌ باد، فواصل ‌هادیها از حد مجاز کمتر شود. در چنین‌شرایطی‌، باید فاصله‌ هادیها در سر دکلهابیشتر از ارقام‌ محاسبه‌ شده‌ منظور شود تا در وسط پایه‌ها مشکلی‌ ایجاد نشود.

فواصل‌ فازی‌
برای‌ بررسی‌ فواصل‌ فازی‌ متداول‌ درخطوط انتقال‌ نیروی‌ کشور، مقادیر فواصل‌هوایی‌ و فازی‌ که‌ از روش‌ محاسباتی‌ فوق‌ به‌دست‌ آمده‌ است‌ با مقادیر مشابه‌ آنها که‌ درمراجع‌ مختلف‌ درج‌ شده‌ مورد مقایسه‌ قرار می‌گیرد. در ادامه‌ نوشتار مقادیر مربوط به‌ این‌عوامل‌ ارزیابی‌ می‌شود.
الف‌) فواصل‌ فازها در دکلهای‌ شبکه‌برق‌رسانی‌ کشور
بررسی‌ دکلهای‌ نصب‌ شده‌ در سطح‌شبکه‌های‌ برق‌رسانی‌ کشور، نشان‌ می‌دهدکه‌ ابعاد آنها دارای‌ تفاوتهای‌ محسوسی‌ است‌.گرچه‌ بخشی‌ از این‌ اختلافات‌ مربوط به‌شرایط آب‌ و هوایی‌ منطقه‌ است‌، اما قسمت‌دیگر به‌ ناهماهنگ‌بودن‌ معیارهای‌ طراحی‌ ازجمله‌ انتخاب‌ ضرایب‌ اطمینان‌ طراحی‌مرتبط می‌شود.

ب‌) مقادیر واقعی‌ در چند خط انتقال‌خارج‌ از کشور
برای‌ نتیجه‌گیری‌ بهتر، وضعیت‌ فاصله‌فازی‌ در چند نمونه‌ از خطوط انتقال‌ نیرو نصب‌شده‌ در کشورهای‌ اروپایی‌ و آمریکایی‌ که‌ ازمراجع‌ مختلف‌ استخراج‌ شده‌ مورد مطالعه‌ قرارگرفت‌. با توجه‌ به‌ بررسیهای‌ انجام‌ شده،اختلاف‌ محسوسی‌ بین‌ ارقام ‌این‌ جدول‌ با دیگر مراجع‌، وجود دارد. گرچه‌بخشی‌ از این‌ اختلافات‌ مربوط به‌ شرایط آب‌ وهوایی‌ مسیر است‌ اما عامل‌ دیگر، تفاوت‌ در بکارگیری‌ معیارهای‌ طراحی‌ است‌.
ج‌) حداقل‌ مجاز در
NESC
از آن‌ جا که‌ هدف‌، مقایسه‌ فواصل‌ هوایی‌محاسبه‌ شده‌ در مراجع‌ مختلف‌ است‌، لذامقادیر توصیه‌ شده‌ توسط
NESCنیز موردبررسی‌ و مقایسه‌ قرار می‌گیرد. البته‌ چون‌ دراین‌ مرجع‌ ولتاژهای‌ معادل‌ سطوح‌ ولتاژ استاندارد کشور وجود ندارد، لذا فواصل‌ هوایی‌ولتاژهای‌ نزدیک‌ (سطوح‌ ولتاژ 69 ، 138 و 230)، انتخاب‌ و فواصل‌، با توجه‌ به‌سطوح‌ ولتاژ کشور، اصلاح‌ شده‌ است‌. جدول‌(6) حداقل‌ فاصله‌ هوایی‌ مجاز و فاصله‌ هادی‌تا دکل‌ را در چهار سطح‌ ولتاژ استاندارد کشورایران‌ نشان‌ می‌دهد.

مقایسه‌ فواصل‌ فازی‌
بررسیهای‌ انجام‌ شده‌ در این‌ نوشتارنشان‌ می‌دهد روشهای‌ بکار گرفته‌ شده‌ درمراجع‌ مختلف‌ برای‌ محاسبه‌ فواصل‌ فازی‌،متفاوت‌ بوده‌ که‌ این‌ امر باعث‌ بروز اختلافات‌محسوسی‌ در مقادیر فاصله‌ فازها تا بدنه ‌دکلها شده‌ است‌.
با توجه‌ به‌ آن‌ چه‌ گفته‌ شد و برای‌ سهولت‌مقایسه‌، نتایج‌ مطالعات‌ انجام‌ شده‌ دربخشهای‌ قبلی‌ در جدولی درج‌ میشود که حالتهای‌ اول‌، دوم‌، سوم‌ و چهارم‌مربوط به‌ این‌ شرایط است‌:
- حالت‌ اول‌: نتایج‌ محاسبات‌
- حالت‌ دوم‌: استاندارد
NESC
- حالت‌ سوم‌: خطوط نصب‌ شده‌ در چند کشورخارجی‌
- حالت‌ چهارم‌: خطوط نصب‌ شده‌ در شبکه‌برق‌رسانی‌ ایران‌ .
گرچه‌ بخشی‌ از اختلاف‌ ارقام‌ موجود دراین‌ جدول‌ مربوط به‌ شرایط محیطی‌ است‌، امابه‌ هر حال‌ فواصل‌ هادیها تا دکلهای‌ خطوطنصب‌ شده‌ در کشور ایران‌ از حد متعارف‌ بیشتراست‌ که‌ باید مورد بازنگری‌ و ارزیابی‌ قرارگیرند.
با توجه‌ به‌ این‌ که‌ بهینه‌سازی‌ ابعاد و وزن‌دکلها یا برجهای‌ خطوط انتقال‌ نیرو بدون‌بکارگیری‌ معیارهای‌ مناسب‌ در محاسبه‌فواصل‌ فازی‌ میسر نیست‌ لذا باید این‌ اقدام‌مهم‌ در طراحی‌ خطوط انتقال‌ نیرو بخصوص‌ طراحی‌ دکلها به‌ طور جدی‌ مورد توجه‌ قرارگیرد. بدیهی‌ است‌ استانداردهای‌ دکلهای‌خطوط انتقال‌ نیرو بدون‌ توجه‌ به‌ این‌ مهم‌، نمی‌تواند از مطلوبیت‌ کافی‌ برخوردار باشد. 


بررسیهای‌ مقدماتی‌ ، نشان‌ می‌دهد که‌ معیارهای‌ موجودبرای‌ محاسبه‌ فواصل‌ فازی‌ در کشور دارای‌ضریب‌ اطمینان‌ بالایی‌ است‌ که‌ این‌ امر سبب‌افزایش‌ بی‌مورد ابعاد و وزن‌ دکلهای‌ خطوط انتقال‌ نیرو می‌شود.
بررسی‌ و مقایسه‌ فواصل‌ فازی‌ ابعاددکلهای‌ خطوط انتقال‌ نیروی‌ موجود در کشورایران‌ با تعدادی‌ از مراجع‌ نشان‌ می‌دهد که‌ دربسیاری‌ موارد امکان‌ کاهش‌ ابعاد آن‌، میسراست‌. از آن‌ جا که‌ مشخصات‌ فنی‌ دکلها مستقیما به‌ فواصل‌ فازها تا بدنه‌ دکل‌ ودرنتیجه‌ به‌ نیروهای‌ تحمیلی‌ بر آنها وابسته‌است‌، به‌ طور طبیعی‌ بهینه‌سازی‌ ابعاد و وزن‌دکلها بدون‌ انتخاب‌ معیار مناسب‌ برای‌ تعیین‌فواصل‌ فازی‌ میسر نیست‌.

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

 

برای آشنایی با برخی از سازندگان ترانسفورماتور های قدرت می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.sgb-smit.com/en/grotrans.aspx

http://www.sgb-smit.com/en/pdf/gt2009_en.pdf 

 

طرح مطالعاتی در زمینه حفاظت سیستم

http://www.belenergo.by/protect/Zashita/Obshaya%20Info/SIPROTEC%20primeri%20ispol'zovaniya%20en.pdf

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ٥:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها : transformer

ٍُSTANDARDS

1. International Electrotechnical Commission (IEC)

2. Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI)

3. American National Standards Institute (ANSI)

4. Standard Council of Canada

5. American Society for Testing and Materials (ASTM)

6. Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

7. Steel Structures Painting Council (SSPC)

8. American Concerete Institute (ACI)

9. Verband Deutscher Electrotechniker (VDE)

10. Deutsche Inustrie Norm (DIN)

11. National Fire Protection Association (NFPA)

12. American Institute of Steel Construction (AISC)

13. American Welding Society (AWS)

14. National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

15. European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)

16. EXplosive ATmospheres (ATEX)

17. Health and Safety Executive (HSE)

18. British Standard (BS)

19. Underwriters Laboratories (UL) and Underwriters Laboratories of Canada (ULC)

20. Engineering standard specification (ESS)

21. Japanese Industrial Standard (JIS)

22. http://webstore.iec.ch/preview/info_iec61508%7Bed2.0.CV%7Den.pdf

23. http://igs.nigc.ir/ips/el/m-el-152.pdf (IPS)

24. http://igs.nigc.ir/igs/ (IPS)

25. http://igs.nigc.ir/ips/pdf-in.pdf (IPS Instrumentation)

26.AEIC (Association of Edison Illuminating Companies) انجمن شرکتهای روشنفکر ادیسون
ISA (Instrument Society of America) انجمن ابزارآلات(ابزار دقیق) آمریکا
ASTM (American Society for Testing and Material)  انجمن آمریکایی آزمایش و مواد
NFPA (National Fire Protection Association) انجمن ملی محافظت در برابر آتش
ICEA (Insulated Cable Engineering Association) انجمن مهندسی کابل های عایق دار
IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering)  انجمن مهندسان برق و الکترونیک
NEMA (National Electrical Manufacturers Association)  انجمن ملی تولید کنندگان وسایل الکتریکی
ANSI (American National Standards Institute)  موسسه استانداردهای ملی آمریکا

 

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها : ieee

مرور کلی بر فلو متر های Thermal

The roots of thermal flowmeters go back to the hot wire anemometers that were used for airflow measurement in the early 1900s. Hot wire anemometers were used in velocity profile and turbulence research. They are very small and fragile, and consist of a heated, thin wire element. Hot wire anemometers have a quick response time, because they are so small and thin. However, their fragility makes them unsuitable for industrial environments.

Thermal flowmeters were first introduced for industrial applications in the 1970s. The story of how they came on the market is a fascinating one that involves Sierra Instruments, Fluid Components International (FCI), and Kurz Instruments. Sierra Instruments and Kurz approached the subject through hot wire anemometers. FCI approached the subject through flow switches. All three companies were pioneers in the development of thermal flowmeters, and all three companies still offer thermal flowmeters today.

While all thermal flowmeters use heat to make their flow measurements, there are two different methods for measuring how much heat is dissipated. One method is called the “constant temperature differential” method. Thermal flowmeters using this method have two temperature sensors: a heated sensor, and another sensor that measures the temperature of the gas. Mass flowrate is computed based on the amount of electrical power required to maintain a constant difference in temperature between the two temperature sensors.

A second method is called a “constant current” method. Thermal flowmeters using this method also have a heated sensor and another one that senses the temperature of the flowstream. The power to the heated sensor is kept constant. Mass flow is measured as a function of the difference between the temperature of the heated sensor and the temperature of the flowstream. Both methods rely on the idea that greater cooling results from higher velocity flows. Both measure mass flow based on the measured effects of cooling in the flowstream.

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

مرور کلی بر فلو متری های کوریولیس (Coriolis)

The French mathematician Gustave Coriolis formulated the principle that underlies Coriolis flowmeters. Coriolis showed in 1835 that an inertial force needs to be taken into account when the motion of bodies in a rotating frame of reference is described. The earth is often used as an example of the Coriolis force. A hypothetical object thrown from the North Pole to the equator appears to vary from its intended path, due to the earth’s rotation.

Coriolis flowmeters contain one or more vibrating tubes. These tubes are usually bent, although straight-tube meters are also available. The fluid to be measured passes through the vibrating tubes. It accelerates as it flows toward the maximum vibration point, and slows down as it leaves that point. This causes the tubes to twist. The amount of twisting is directly proportional to mass flow. Position sensors detect tube positions.

While the roots of today’s Coriolis flowmeters can be traced back to the 1950s, it was not until 1977 that Micro Motion introduced a commercially viable Coriolis flowmeter for industrial applications. Since that time, a number of other suppliers have entered the market, including Endress+Hauser and Krohne. Coriolis suppliers have introduced a wide variety of models and types of Coriolis flowmeters in the past 35 years.

Coriolis suppliers differentiate themselves in a number of ways. One is by the proprietary design of the bent tubes in their Coriolis flowmeters. Another is by the different types of straight tube Coriolis flowmeters that are offered. Suppliers also compete by bringing out Coriolis flowmeters for particular industries and applications, such as food & beverage and pharmaceutical. Accuracy and other performance specifications are other areas of supplier differentiation.

While Coriolis flowmeters are loved by many end-users, price is often an issue. Coriolis flowmeters are the most expensive meter made, in terms of average selling price. The average selling price of Coriolis flowmeters are between $5,000 and $6,000. Some suppliers have introduced low-cost Coriolis flowmeters in the $3,000 range. Performance specifications for the lower-cost flowmeters are not at the same level as those of the higher-priced meters. However, these lower-cost meters can help satisfy the needs of users who want the essential benefits of Coriolis technology but prefer not to pay the higher price.

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها :

انواع فلو متر

اندازه گیری مقدار شارش مایع (Flow) یکی از احتیاجات مهم در بسیاری از سایت های صنعتی است. معادله اساسی برای تعیین فلو سیال رابطه زیر است که از آن به روش های مختلف در انواع فلو متر ها استفاده می گردد.

Q = V * A

Q = liquid flow through the pipe; V = average velocity of the flow; A = cross-sectional area of the pipe

دیگر عواملی که بر Flow Rate یک مایع اثر می گذارند شامل غلظت (Viscosity) ، چگالی  (Density) همچنین اصطکاک (Friction) سیال با لوله هست.

عملکرد یک فلو متر همچنین از عدد Reynold تاثیر پذیر است که بصورت نسبت نیروی داخلی به نیروی کشش تعریف می گردد. سیالات مبتنی بر عدد فوق به سه دسته تقسیم می شوند.

1- سیالات خطی (Laminar)  که عدد رینولد کوچکتر از 2000 دارند.

2- سیالات غیر خطی (Transient) که عدد رینولد مابین 2000 تا 4000 دارند.

3- سیالات متلاطم (Turbulant) که عدد رینولد بالاتر از 4000 دارند.

فلو متر ها را میتوان به پنج بخش عمده زیر تقسیم بندی کرد:

1- Differential Pressure: Orifice Plate, Venturi Tube, Flow Tube, Flow Nozzel, Pitot Tube, Elbow Tap, Target, Variable-Area(Rotemeter).

2- Positive Displacement: Reciprocating Piston, Oval Gear, Nutating Disk, Rotary Vane.

3- Velocity: Turbine, Vortex Shedding, Swirl, Conada Effect&Momentum, Exchange, Electromagnetic, Ultrasonic, Doppler Ultrasonic, Transit-time. 

4- Mass: Coriolis, Thermal.

5- Open-Channel: Weir, Flume.

در در ادامه مطالبی در خصوص انواع پر کاربرد تر فلو متر ها آورده خواهند شد.

  
نویسنده : مهندس شهامتی ; ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
تگ ها : flowmeter